Adresser i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen registrerar folkbokföringsadressen i vägtrafikregistret. Folkbokföringen på Skatteverket meddelar automatiskt adressen till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har i normalfallet registrerat din folkbokföringsadress. Om du är folkbokförd på en viss adress, ska du alltså ha just den adressen i vårt register. Folkbokföringen på Skatteverket meddelar automatiskt adressen till Transportstyrelsen. Om du flyttar och genomför en adressändring hos dem, får vi automatiskt kännedom om det.

Varför registrerar vi folkbokföringsadressen?

Vi skickar ut registreringsbevis för fordon och körkortshandlingar, och genom att dokumenten bara skickas till folkbokföringsadressen försvårar det för obehöriga att komma över dem. Att Transportstyrelsen ska registrera folkbokföringsadressen är reglerat i lag.

Särskild adress hos Skatteverket

Du kan själv välja att ha en annan adress än din folkbokföringsadress registrerad hos Skatteverket. I så fall används den adressuppgiften också av Transportstyrelsen. En sådan särskild adress måste du själv uppdatera hos Skatteverket.

Är du bosatt i utlandet eller planerar du att flytta utomlands?

Om du huvudsakligen bor utomlands, eller om planerar du att flytta utomlands, innebär det att du inte har, eller kommer ha, en svensk folkbokföringsadress. I vägtrafikregistret går det endast att registrera en svensk adress och vi kan därför inte registrera din utländska adress.

Om din tidigare svenska folkbokföringsadress inte längre fungerar måste du själv meddela oss en annan svensk adress för att du ändå ska kunna få försändelser som t.ex. inbetalningskort för fordonsskatt, från Transportstyrelsen.

Vi behöver:

  • personnummer
  • namn
  • ny svensk adress.

Kontakta oss skriftligen via brev eller e-post .

Saknar du svenskt personnummer?

Ägarbyte till person utan svenskt personnummer

Har du ett samordningsnummer?

Du som har ett samordningsnummer ska anmäla din adressändring skriftligen till Transportstyrelsen och till Skatteverket. Observera att vi endast kan registrera svenska adresser i vägtrafikregistret.

Läs mer om samordningsnummer hos Skatteverket.

Adresser till företag och organisationer

Adresser till juridiska personer, det vill säga företag och organisationer, uppdateras automatiskt i vägtrafikregistret. Informationen kommer från Skatteverket. Om det sker en adressändring, får Transportstyrelsen automatiskt kännedom om den nya adressen.

Om företaget får leveranser av registreringsskyltar som paket behöver Transportstyrelsen uppgifter om leveransadress. Läs mer om leveransadress på sidan Adresser för leverans av registreringsskyltar.

Bolag och organisationer som bedriver verksamhet på flera olika adresser, kan av administrativa skäl ha flera underadresser, så kallade filialnummer. Dessa filialnummer är kopplade till huvudorganisationsnumret i vägtrafikregistret. Har du frågor om filialnummer? Kontakta då Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16 för mer information.

Adresser till enskilda firmor

Adresser till enskilda firmor registreras inte i vägtrafikregistret. Anledningen är att bolagets organisationsnummer är samma nummer som bolagsinnehavarens personnummer och att personuppgifter har företräde i registret (med tanke på körkort med mera). Adressuppgiften blir därför firmainnehavarens folkbokföringsadress.

Adresser till ett konkursbo

Vid konkurs kan en konkursförvaltare begära adressändring i vägtrafikregistret. En begäran ska vara skriftlig och till den ska ett förordnande om konkursförvaltare från tingsrätten bifogas.

Adresser till ett dödsbo

Om dödsboet ska ha en annan adress än den som var aktuell vid dödsfallet behöver den nya adressen anmälas till Transportstyrelsen. (En adressändring för ett dödsbo som endast meddelas till Skatteverket, aviseras inte till oss.)

En företrädare för dödsboet kan begära adressändring i vägtrafikregistret. En begäran ska vara skriftlig. Till den ska företrädaren bifoga handlingar som styrker att han eller hon har rätt att företräda dödsboet, till exempel en bouppteckning eller ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!