Luftvärdighet


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
AMP Revision (english)
Version 2. 2023-05-05
TSL7179
Ansökan fristående luftvärdighetsgranskare Del-ML
Version 3. 2021-05-27
TSL7357
Ansökan om godkännande av konstruktionsorganisation
Version 1. 2021-06-18
TSL7368
Ansökan om miljö och luftvärdighetshandlingar för EASA luftfartyg
Version 5. 2022-10-10
TSL7009
Ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar
Version 1. 2016-09-21
TSL7583
Ansökan om tidsbegränsat godkännande av nationell tillverkningsorganisation enligt TSFS 2020:85, kapitel F
Version 1. 2022-09-28
TSL7444
Ansökan om tillfälligt flygtillstånd för icke EASA-luftfartyg
Version 1. 2012-11-30
TSL7590
Ansökan om typcertifikat, ändringar och reparationer
Version 1. 2021-09-01
TSL7403
Ansökan om typintyg för NUH, NUS, NLH och NLS
Version 1. 2022-05-04
TSL7482
Ansökan om typintyg NUF-NLF
Version 2. 2022-04-28
TSL7481
Ansökan om ändring i godkännande av konstruktionsorganisation
Version 1. 2021-12-14
TSL7436
Application for permission to fly within Swedish airspace with foreign registered aircraft which has not an approved ICAO CoA or EASA Permit to fly.
Version 1. 2022-11-15
TSL7500
Blankett för redovisning av insända dokument part 21
Version 3. 2023-10-30
TSL7707
Checklista för import av begagnade luftfartyg från tredje land
Version 2. 2020-06-02
TSL7010
Checklista för import av nya luftfartyg
Version 1. 2020-06-02
TSL7012
Checklista för utfärdande av miljö- och luftvärdighetshandlingar för nytt EASA luftfartyg (Del-M och Del-ML)från tredje land
Version 2. 2022-03-24
TSL7205
Checklista för utfärdande av nationella miljö- och luft-värdighetshandlingar
Version 2. 2020-11-09
TSL7214
Checklista för överföring av begagnade luftfartyg från EU/EASA
Version 5. 2024-03-06
TSL7011
EASA Form 1
Version 3. 2018-02-20
TSL7160
EASA form 1 CAO
Version 3. 2020-03-19
TSL7159
EASA Form 12
Version 1. 2019-11-27
TSL7039
EASA Form 15b Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 6 (TS utgåva 7). 2023-06-12
TSL7167
EASA Form 15c Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 4 (TS utgåva 4). 2023-06-09
TSL7166
EASA Form 2
Version 6. 2024-01-31
TSL7161
EASA Form 2 Bilaga 145 AUB, NLO, CAO och CAMO
Version 6. 2023-05-12
TSL7162
EASA Form 2 Bilaga AOC
Version 1. 2023-11-13
TSL7587
EASA Form 2 Bilaga NCC/NCO/SPO (SpA)
Version 1. 2023-11-29
TSL7716
EASA Form 2 Bilaga NCC/NCO/SPO (SpA) Engelsk
Version 1. 2023-11-30
TSL7717
EASA Form 2 Bilaga SPO Authorisations
Version 2.0. 2018-10-01
TSL7586
EASA Form 21
Version 2. 2021-06-24
TSL7312
EASA Form 4
Version 4. 2023-01-12
TSL7165
EASA Form 50
Version 1. 2019-10-03
TSL7041
EASA Form 51 Application for significant changes or variation of scope and terms of Part 21 POA
Version 1. 2019-10-03
TSL7043
EASA Form 60 Application for agreement of production under Part 21 Subpart F
Version 1. 2019-11-20
TSL7045
Exposition revision
Version 3. 2023-05-11
TSL7693
Grundspecifikation a - b
Version 3. 2023-01-13
TSL7382
Grundspecifikation e - f
Version 1. 2022-02-14
TSL7384
Grundspecifikation med grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 1. 2022-05-18
TSL7386
Grundspecifikation, c - d
Version 3. 2023-01-13
TSL7383
Komponentjournal
Version 7. 2022-01-14
TSL7388
Kontroll av lastfördelningsdiagram på lastinstruktion
Version 1. 2022-02-23
TSL7389
Lastningsinstruktion A
Version 3. 2023-01-18
TSL7391
Lastningsinstruktion B
Version 1. 2022-07-15
TSL7392
Lastningsinstruktion C
Version 1. 2022-07-15
TSL7393
Luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde
Version 2. 2023-09-04
TSL7416
Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport
Version 2. 2019-06-03
TSL7024
Luftvärdighetsgranskning av EASA luftfartyg
Version 4. 2022-08-05
TSL7216
Luftvärdighetsgranskning av bilaga 1 luftfartyg
Version 1. 2022-10-04
TSL7487
Nationellt flygtillstånd (förlängningsbart)
Version 4. 2024-05-31
TSL7582
One off
Version 2. 2024-03-18
TSL7465
Referenslista för flyghandbok
Version 7. 2015-01-28
TSL7589
Registrering av operatör
Version 3. 2024-03-13
TSL7180
Revision AMP (ansökan om godkännande/för kännedom)
Version 8. 2023-05-05
TSL7178
Revision verksamhetsmanual
Version 3. 2023-05-03
TSL7169
SCAA Form 18b
Version 5. 2023-02-13
TSL7313
Tillägg till grundspecifikation daterad samt grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 3. 2022-01-14
TSL7387
Tillägg till grundspecifikation samt grundtomvikts bestämning
Version 1. 2022-02-22
TSL7385
Underhållsintyg Bilaga 1 CS-STAN
Version 1.0. 2017-10-25
TSL7584
Vägningsprotokoll
Version 3. 2023-01-13
TSL7390