Statistik för Sundsvallsbron 2019

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 315 900 3,8 % 295 700
Februari 306 700 4,2 % 289 000
Mars 340 700  4,3 %  326 000
April 381 100 3,9 %  368 900 
Maj 448 800  4,2 %  435 500 
Juni 498 300  5,2 %  483 900 
Juli 562 000 6,6 %  546 500 
Augusti 513 900  5,4 %  500 100 
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 60 100 2 885 000 3 460 1 410 
Februari 56 600 2 800 500  3 310  1 270 
Mars 64 200  3 138 300  4 030 1 510 
April 79 400 3 550 200  4 920  1 900 
Maj 85 400  4 192 100  5 610 1 920 
Juni 114 100 4 557 600  7 300   
Juli 163 100  5 003 500     
Augusti 123 200  4 691 000     
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 4 110 132 400 340 250
Februari 4 330 137 600 470  340 
Mars 4 400  152 600  410  310 
April 4 240  129 100 400  270 
Maj 6 100  172 100  550 390 
Juni 11 360  215 400  900   
Juli 18 660  299 500     
Augusti 12 400  226 400     
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!