Statistik broavgift Sundsvall 2022

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2022

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 342 700 4,3 % 329 700
Februari 351 100  4,5 %  338 600 
Mars 412 400 4,4 % 398 900
April 418 200 3,8 % 406 200
Maj 471 600 4,4 % 458 200
Juni 509 800 5,7 % 494 100
Juli 563 100 7,5 % 546 000
Augusti 527 300 6,2% 511 295
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2022

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 64 000 3 205 900  2 110 800
Februari 62 000 3 287 200 2 120 740
Mars 70 900 3 888 900 2 270 900
April 81 400 3 940 200 2 610 1 010
Maj 86 100 4 445 700 3 160 1 070
Juni 108 900 4 709 900 3 380  
Juli 165 000 4 994 800    
Augusti 124 400 4 823 900    
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2022

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 4 560   136 900  350 250
Februari 4 880 145 900 420 250
Mars 4 910 161 100 350 250
April 4 550 133 900 480 310
Maj 6 580 169 000 670 410
Juni 11 700 212 300 1 100  
Juli 19 950 304 900    
Augusti 13 900 241 200    
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!