Statistik broavgift Sundsvall 2023

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2023

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 366 700 3,5 % 346 900
Februari 353 400 3,8 % 336 600
Mars 405 600 3,7 % 386 200
April 407 900 3,3 % 399 100
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2023

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 64 000 3 366 500 2 070  
Februari 61 700 3 265 100    
Mars 68 800 3 753 200    
April        
Maj        
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2023

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 960 105 400 260  
Februari 4 040 117 200    
Mars 4 310 130 500    
April        
Maj        
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!