Statistik broavgift Motala 2024

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2024

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 229 700 6,0 % 210 200
Februari 235 500 6,4 % 216 100
Mars 267 500 5,9 % 249 100
April 270 400 5,8% 250 500
Maj 317 900 6,2% 309 600
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 47 200 1 149 700 1 390 430
Februari 50 000 1 175 900 1 450 480
Mars 61 400 1 346 100 1 460  
April 58 900 1 355 100    
Maj 69 900 1 613 100    
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 2 940 43 100 290 220
Februari 3 160 46 700 320 240
Mars 3 430 50 200 430  
April 3 780 57 700    
Maj 5 190 74 000    
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!