Statistik broavgift Motala 2022

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2022

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 215 700 7,2 % 202 100
Februari 221 400  7,5 %  205 700 
Mars 263 100 7,4 % 245 400
April 271 300 6,5 % 254 600
Maj 303 300 7,0 % 284 200
Juni 335 300 7,8 % 313 900
Juli 337 400 8,4 % 330 500
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 48 600 1 132 300  1 450 550
Februari 49 800 1 147 300 1 610 570
Mars 56 000 1 374 400 1 730 610
April 66 300 1 397 400 1 940 710
Maj 70 900 1 560 100 2 280  
Juni 86 200 1 686 00    
Juli 111 400 1 652 600    
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 380  51 800 200 150
Februari 3 500 52 300 250  170
Mars 3 640 61 600 250 190
April 3 800 56 600 320 220
Maj 4 900 69 600 460  
Juni 7 300 81 900    
Juli 10 100 93 700    
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!