Statistik broavgift Motala 2023

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2023

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 226 100 6,9 % 211 812
Februari 226 300 7,2 % 212 300
Mars 254 600 7,1 % 235 900
April 273 100 6,2 % 267 900
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 50 000 1 179 900 1 340 530
Februari 50 900 1 181 500 1 440  
Mars 54 300 1 313 400    
April 68 200 1 409 700    
Maj        
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 620 53 400 190 140
Februari 3 670 54 400 260  
Mars 3 690 59 300    
April 3 880 55 400    
Maj        
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!