Statistik broavgift Motala 2019

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 219 300 6,5 % 204 200
Februari 211 500  7,0 % 196 200
Mars 245 900 6,7 % 230 200 
April 268 400  6,4 %  251 100 
Maj 283 200  6,8 %  265 200 
Juni 323 600 7,4 %  305 400
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 49 300 1 137 400 2 570 1 030
Februari 49 100 1 087 500 2 560  960 
Mars 56 200 1 272 500  3 170  1 130
April 66 900  1 378 700  3 960  
Maj 68 200  1 447 500     
Juni 89 200  1 611 200     
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 440 50 900 260 180 
Februari 3 310 50 500 360  260 
Mars 3 300  53 400 220  150 
April 3 160  46 490  240   
Maj 4 700  65 400     
Juni 7 750  84 000     
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!