Förarutbildning inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

För att en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning ska kunna rapportera genomfört förarprov och prov för yrkesförarkompetens behöver man vara ansluten till Transportstyrelsens e-tjänster för detta. På den här sidan har vi samlat det du behöver veta om regler för rapportering.

Nya regler om rapportering

Från den 1 december 2021 ska den som rapporterar in genomfört förarprov försäkra att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Rapportera prov och utbildning

Förarprov och prov för yrkesförarkompetens 

Skolor med egen förarprövare, och som har ansökt om rätt att rapportera, har möjlighet att rapportera förarprov och prov för yrkesförarkompetens.

Rapportera förarprov och prov för yrkesförarkompentes - skolor med egen förarprövare.

Grundutbildning för yrkesförarkompetens

Skolor utan egen förarprövare har inte möjlighet att rapportera prov. Skolan kan däremot rapportera genomförd grundutbildning för yrkesförarkomptens om skolan har en YKB-utbildningsrapportör. 

Rapportera grundutbildning för yrkesförarkompetens - skolor utan egen förarprövare.

Genomför fortbildning i praktisk körfärdighet

Vi vill påminna om att förarprövare  - utöver den fortbildning som ska ske vartannat år - också under varje femårsperiod behöver genomföra utbildning under minst 5 dagar, för att bibehålla den egna praktiska körfärdigheten. Detta gäller inte för förarprövare som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov.

Om denna utbildning inte sker och dokumenteras, kommer förordnandet att bli ogiltigt.

Läs mer i 4 och 6 kap. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:61) om förordnande att förrätta prov.

Anmäl förändringar i skolverksamheten

Om ni gör förändringar i er skolverksamhet ska ni omedelbart anmäla detta till Transportstyrelsen.

Förändringar ni gör kan bland annat påverka giltigheten för era rapportörer och förordnandet för era förarprövare, utifrån den ansökan som gjordes från början.

Några exempel på förändringar som ska anmälas är:

  • förändringar som påverkar huvudmannaskap
  • skolenhetsnamn
  • skolenhetskod
  • start av ny skolenhet
  • hopslagning av en eller flera skolenheter
  • e-postadress till er kontaktperson.

Anmäl förändringar.

Regelsamling och stödmaterial

Transportstyrelsen har samlat alla regler för förarutbildning, förarprövning och rapportering av yrkesförarkompetensutbildning inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning i en regelsamling. Du hittar den på den här sidan under relaterad information. Skolverket och Transportstyrelsen har också tillsammans tagit fram ett stödmaterial för att tydliggöra och förklara de regler som gäller inom området. Du hittar stödmaterialet på Skolverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!