Lekfordon

Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Om fordonet är försett med motor måste det vara en elmotor. Ett lekfordon är avsett för barn upp till 14 år.

Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken. Vi rekommenderar att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt av en vuxen.

Inte lekfordon

Om fordonet har förbränningsmotor kan det aldrig räknas som lekfordon, enligt Konsumentverket (KOVFS 2011:5). Det finns idag flera produkter som felaktigt uppfattas som lekfordon, exempelvis pocketbike, minimoto, barnsnöskoter eller barnfyrhjuling.

Den som kör ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik utanför inhägnat område får böta. Detta gäller till exempel de produkter som listas ovan. En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra kan dömas för tillåtande av olovlig körning.

Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas. Om barnet fyllt 15 år kan det dessutom dömas till dagsböter för olovlig körning.

Dessa fordon räknas inte som lekfordon:

  • Pocketbike
  • Minimoto
  • Barnsnöskoter
  • Barnfyrhjuling
  • Knattecross