Frågor och svar om en ny typ av moped klass II

Från den 1 januari 2016 tillåts en ny typ av moped klass II. Den ska ha trampor och en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 watt. Motorn får endast ge ett krafttillskott upp till och med 25 km i timmen. Det räcker med cykelhjälm för att få köra just den här mopedtypen.

Frågor och svar

Regeringen har bedömt att det här fordonet mer liknar en moped klass II än en "vanlig" elcykel och att den därför ska följa reglerna för moped klass II. Den nya mopedtypen kan exempelvis ha en starkare motor än en "vanlig" elcykel. Det ställs heller inte krav på att du måste trampa för att motorn ska ge kraft.

Gemensamt för de båda är att de ska vara konstruerade för att drivas med en tramp- och vevanordning och att motorn inte får ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen. Skillnaderna är att:

  • En "vanlig" eldriven cykel får inte ha högre kontinuerlig märkeffekt än 250 watt. Kraften får bara förstärkas med en tramp- eller vevanordningen. Det kräver att man måste röra på pedalerna/tramporna för att motorn ska hjälpa till upp till 25 km/tim. Ingen ändring mot tidigare.
  • Den nya mopedtypen får ha upp till 1 000 watts nettoeffekt, eller kontinuerlig märkeffekt om den har en elmotor. Det krävs inte att du använder trampor för att motorn ska ge kraft. Mopeden behöver inte nödvändigtvis vara eldriven.

Hjälpmotorn får ge kraft upp till 25 km i timmen, men det är tillåtet att cykla fortare så länge du inte överskrider vägens hastighetsbegränsningar.

 

Du behöver ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II för att få köra den nya mopedtypen. Om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 krävs ingen särskild behörighet.

 

Du ska ha cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd (t.ex. ridhjälm, mopedhjälm, skidhjälm eller inlineshjälm).

 

Ja, det får du. Det är bara när det finns en tilläggstavla som anger att moped klass II inte får köras där som det är förbjudet.