När köparen är underårig

Barn kan inte ensamma stå som registrerade ägare till fordon som de inte har förarbevis eller körkort för. Det gäller inte släp som kan dras av fordon som den underårige har förarbevis eller körkort till.

Om den underårige har förarbevis eller körkort för fordonet behövs inget godkännande från vårdnadshavare utan då anmäls ett ägarbyte precis som vanligt.

I annat fall ska ägarbytet till den underårige godkännas av båda vårdnadshavarna. Det ska även framgå på anmälan vem av vårdnadshavarna som ska ansvara för trafikförsäkring, fordonsskattfordonsavgifter och parkeringsanmärkningar för fordonet. Dessa uppgifter ska anges i fältet Övrig anmälan på Del 2 av registreringsbeviset.

Om det saknas ett godkännande, kräver vi in det innan ägarbytet registreras. Vi genomför alltså inte ägarbytet utan godkännandet.

När den underårige och vårdnadshavaren har registrerats så är det vårdnadshavaren som ansvarar för och undertecknar anmälningar på registreringsbeviset. Byte av vårdnadshavare och datum för bytet ska anmälas i fältet Övrig anmälan på Del 2 av registreringsbeviset. Anmälan måste komma in till oss inom 10 dagar från den angivna dagen.
 
När barnet fyller 18 år eller skaffar förarbevis eller körkort till fordonet, tas vårdnadshavaren med automatik bort ur vägtrafikregistret. Från detta datum ansvarar barnet för trafikförsäkring, skatt och avgifter samt eventuella parkeringsanmärkningar.

När säljaren är underårig

Om en underårig säljare har förarbehörighet för det aktuella fordonet, så krävs inget godkännande från vårdnadshavarna.

I andra fall med en underårig säljare så finns det en vårdnadshavare som är registrerad som ansvarig. En anmälan om ägarbyte ska då anmälas på det registreringsbevis som den ansvariga vårdnadshavaren har och det är den personen som ska godkänna ägarbytet med sin underskrift. Något ytterligare godkännande krävs inte i det fallet.