Ansökan om förarkort

Här finns information om hur du ansöker om nytt förarkort och om hur du förnyar ditt förarkort.

Om du har svenskt körkort

Grundkravet för att du ska få ett förarkort utfärdat är att du har din normala hemvist i Sverige och att du har ett körkort.

Du kan beställa ansökningsblanketten på två olika sätt:

I samband med beställningen ska du uppge ditt personnummer. Inom tre dagar kommer ansökningsblanketten och ett inbetalningskort till din folkbokföringsadress med posten. När kortet tillverkas används samma foto och namnteckning som på ditt senaste utfärdade körkort.

Gäller ansökan ett utbyte av utländskt förarkort ring Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökan till Transportstyrelsen och betala avgiften som är 100 kr. Använd uppgifterna som står på inbetalningsavin. Transportstyrelsen behandlar ansökan när den har kommit in och betalningen har tagits emot.

Skicka ansökan till:
Transportstyrelsen
701 94 Örebro

Om du har utländskt körkort eller är elev på gymnasieskola

Grundkravet för att du ska få ett förarkort utfärdat är att du har din normala hemvist i Sverige och att du har ett körkort. För elever på gymnasieskola räcker körkortstillstånd grupp II och grupp III.

Om du har ett utländskt körkort gör du ansökan på Trafikverkets förarprovskontor där du får en ansökningsblankett att fylla i och blir fotograferad. Ta med dig ditt körkort i original och en giltig ID-handling.

Du hittar adresser med vägbeskrivningar och öppettider till Trafikverkets förarprovskontor på Trafikverkets webbplats.

Kortet levereras inom två veckor

Innan kortet tillverkas kontrollerar Transportstyrelsen att du inte redan har ett giltigt förarkort. Dessutom kontrollerar Transportstyrelsen att du inte har ansökt om förarkort i något annat land.

Kortet levereras inom två veckor från det att en komplett ansökan och avgift inkommit till Transportstyrelsen. Kortet skickas med rekommenderat brev och du får en brevavi när du kan hämta ut ditt förarkort. Vid utlämningen ska du kunna visa upp giltig ID-handling för identitetskontroll.

Godtagbara identitetshandlingar

Vi godtar följande ID-handlingar:

 • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
 • svenskt nationellt identitetskort
 • identitetskort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt körkort
 • svenskt EU-pass
 • övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006*
 • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.

*Pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling:

 • utländskt identitetskort
 • svenskt provisoriskt pass
 • sjömanspass
 • främlingspass
 • diplomatpass.

Förnyelse av förarkort

Transportstyrelsen skickar automatiskt en ansökningsblankett till dig 3-6 veckor innan förarkortets giltighetstid går ut. Handlingen skickas till din folkbokföringsadress. Om du inte fått din ansökningsblankett när det återstår fyra veckor av giltighetstiden, ska du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefon .

När kortet tillverkas används samma foto och namnteckning som på ditt senast utfärdade körkort. Om du har ett utländskt körkort ska du fotograferad dig på Trafikverkets förarprovskontor. Kortet skickas med rekommenderat brev och du får en brevavi när du kan hämta ut ditt förarkort. Vid utlämningen ska du kunna visa upp giltig ID-handling för identitetskontroll.

Ditt nya förarkort

Observera att ditt nya förarkort börjar fungera först den dag som anges på kortet. Om du sätter in förarkortet i färdskrivaren innan det datum som anges på kortet kommer du att få ett meddelande från färdskrivaren om att kortet inte är giltigt.

Från det att giltighetstiden på ditt gamla kort har löpt ut ska det medföras under färd i 28 kalenderdagar tillsammans med ditt nya förarkort, och kunna visas upp vid en vägkontroll. Kom ihåg att kopiera lagrad data på kortet innan kortet kastas eller förstörs.