Ändrad trängselskatt i Stockholm

Trängselskatten ändras i Stockholm för att staden växer, trängseln ökar och vi behöver förbättra framkomligheten. De första ändringarna skedde den 7 september 2015 resten skedde vid årsskiftet 2015-2016. På den här sidan får du mer information om ändringarna.  

Den 1 januari 2016 genomfördes följande ändringar:

  • Trängselskatten höjdes i innerstaden
  • Trängselskatt infördes på Essingeleden
  • Maxbeloppet höjdes

Förändringar från den 1 januari 2016 i korthet

Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron. I övrigt är det ingen skillnad. De betalstationer för in- och utfart till innerstaden på västra och södra sidan är desamma som tidigare, men med högre belopp. Här hittar du kartor över Essingeleden med förklarande vägbeskrivningar.

Har du funderingar kring var betalstationerna är placerade i innerstaden eller på Essingeleden? Här hittar du mer information om betalstationernas placering. 

Lidingöregeln borttagen

Lidingöregeln har tagits bort. Den är borttagen eftersom det nu är gratis att åka i Norra länken. 

Lidingöregeln har tagits bort eftersom det nu är skattefritt att åka i Norra länken. Det innebär att du som reser till och från Lidingö kommer ut på det övergripande vägnätet utan att behöva betala trängselskatt. Du som väljer att åka via Stockholms innerstad får betala trängselskatt.

Infartsparkering i Ropsten medför trängselskatt

Du som infartsparkerar eller hämtar/lämnar passagerare i Ropsten behöver sedan den 7 september 2015 betala trängselskatt. Det beror på att betalstationerna flyttats till ramperna vid trafikplats Ropsten. Betalstationerna har behövt flyttats för att göra Norra länken skattefri. 

Möjligheten att behålla lösningen med infartsparkering eller hämtning/lämning av passagerare i Ropsten utan att betala trängselskatt har undersökts. Det har dock inte visat sig finnas lagstöd för att kunna behålla möjligheterna. Delvis eftersom det inte går att hitta en trafiksäker plats för av- och påstigning vid trafikplats Ropsten.

Betalstationernas placering ändras

Betalstationerna i Ropsten är sedan den 7 september 2015 flyttade. Betalstationerna vid Gasverksvägen, Bobergsgatan och Norra Hamnvägen har ersatts med betalstationer på av- och påfarterna till Lidingövägen i Ropsten.

Skattefritt i Norra länken

Sedan den 7 september 2015 är det skattefritt att åka i Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati. Vägarna ingår inte längre i trängselskattezonen. Du behöver dock betala trängselskatt om du kör av Norra länken eller Roslagsvägen innanför zonen.

Inom trängselskattezonen finns det betalstationer på av- och påfarterna till Norra länken, och till Roslagsvägen norr om Frescati.

Utbyggnaden av Norra länken klar

Norra länken som nu är helt utbyggd sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati och har en anslutning vid Roslagstull österut.

Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem.

De norrgående tunnlarna som ansluter Essingeleden (E4/E20 N) med Norra länken är öppnade  och även broarna som går över stambanan och som för trafiken från E4 och E20 till Solnabron eller Norra länken. En gång- och cykelväg kommer att byggas och ska vara färdig innan årsskiftet 2017/2018.

Värtabanans tunnel öppnar 2019.

Norra länken byggs av Trafikverket och mer information om utbyggnaden finns på deras webbplats. Transportstyrelsen är den myndighet som hanterar trängselskatten.

Film om om förändringarna av trängselskatten

Stockholm växer

Stockholms län är en växande och eftertraktad region, både att bo, studera och arbeta i. De senaste åren har befolkningen ökat med 35 000–40 000 invånare varje år. Det innebär mer trafik och en ökad trängsel. Trängselskatten fungerar. Den bidrar till en minskad trafik, ökar framkomligheten och förbättrar miljön. Därför anpassas den nu till dagens förutsättningar med höjd trängselskatt i innerstaden och trängselskatt på Essingeleden. För att Stockholm ska fungera, även imorgon.

Satsningar på infrastrukturen

För att minska trängseln genomförs stora satsningar i infrastrukturen, bland annat utbyggnaden av tunnelbanan, citybanan, Norra länken, Förbifart Stockholm och Mälarbanan. Den höjda trängselskatten medfinansierar utbyggnaden av tunnelbanan och den befintliga trängselskatten medfinansierar Förbifart Stockholm.

Den 1 januari 2016 höjdes trängselskatten i Stockholms innerstad. De nya beloppen för att åka in och ut ur trängselskattezonen i Stockholm är 11, 15, 25 och 35 kronor beroende på vilken tid du passerar.

Den 1 januari 2016 infördes trängselskatt på Essingeleden. Beloppen är 11, 15, 22 eller 30 kronor beroende på vilken tid du passerar. Betalstationerna på Essingeleden är placerade vid trafikplats Kristineberg samt på av- och påfarterna i trafikplats Fredhäll.

Den 1 januari 2016 höjdes maxbeloppet från 60 till 105 kronor per dag och fordon.

Den 7 september 2015 togs Lidingöregeln bort. Om du väljer att åka till eller ifrån Lidingö via Stockholms innerstad får du betala trängselskatt, även om resan tar kortare tid än 30 minuter.

Sedan den 7 september 2015 är det skattefritt att åka i Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati. Vägarna ingår inte längre i trängselskattezonen. Du behöver dock betala trängselskatt om du kör av Norra länken eller Roslagsvägen innanför zonen.

Den 1 januari 2016 höjdes trängselskatten genom Stockholms innerstad, maxbeloppet höjdes och trängselskatt infördes på Essingeleden.

Sedan den 7 september 2015 är det skattefritt att åka i Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati. Den 7 september togs även Lidingöregeln bort.

Samtidigt som trängselskatten höjdes den 1 januari 2016 skedde en höjning av maxtaxan, det vill säga det maximala belopp som kan tas ut per dag och fordon. Beloppet höjdes från 60 till 105 kronor per dag och fordon.

De nya beloppen för att åka in och ut ur trängselskattezonen i Stockholm är 11, 15, 25 och 35 kronor beroende på vilken tid du passerar.

Betalstationer för in- och utfart till innerstaden är desamma som tidigare, men med högre belopp.

Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon, måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29.

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Tider Skattebelopp (kronor)
6.30–6.59  15
7.00–7.29  25
7.30–8.29  35
8.30–8.59  25
9.00–9.29  15
9.30–14.59  11
15.00–15.29  15
15.30–15.59  25
16.00–17.29  35
17.30–17.59  25
18.00–18.29  15

Den 1 januari 2016 infördes trängselskatt på Essingeleden. Beloppen är 11, 15, 22 och 30 kronor beroende på tidpunkt.

Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Trängselskatten tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon, måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29.

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Tider Skattebelopp (kronor)
6.30–6.59  15
7.00–7.29  22
7.30–8.29  30
8.30–8.59  22
9.00–9.29  15
9.30–14.59  11
15.00–15.29  15
15.30–15.59  22
16.00–17.29  30
17.30–17.59  22
18.00–18.29  15

Idag färdas i snitt 130 000 fordon per dygn på Essingeleden. Det är tidvis omfattande trängsel och köer, som även skapar köer i kringliggande vägnät. Stockholmsregionen växer snabbt och framkomligheten minskar på Essingeleden. Trängselskatt infördes på Essingeleden för att minska köerna i rusningstrafik och för att få en rimlig trafikmängd.

Betalstationerna på Essingeleden är placerade vid trafikplats Kristineberg samt på av- och påfarterna mot Tranebergsbron på Trafikplats Fredhäll.

Karta som visar var betalstationerna på Essingeleden är placerade

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.