Stulet, borttappat eller skadat körkort

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört.

Om körkortet har kommit bort eller blivit stulet

Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen.

Körkort - Förlustanmälan

Transportstyrelsen skickar ut en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd.

Eftersom körkortet är en id-handling ska du även anmäla till polisen om det har blivit stulet. 

Läs mer på polisens webbplats.

För att ditt körkort ska få förnyas i Sverige måste du vara permanent bosatt här eller ha studerat i Sverige sedan minst sex månader. 

Läs mer om att förnya körkortet.

Körkortet har blivit skadat eller förstört

Har ditt körkort blivit skadat eller förstört så att det inte kan användas ska du kontakta vår kundtjänst för körkort på 0771-81 81 81.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!