Information om tillsyn

Inom vägtrafikområdet utövar vi bland annat tillsyn över förarutbildning, förarprövning samt anordnande av kunskapsprov för förarbevis. På den här sidan har vi samlat information om hur tillsynen går till och vad som händer om Transportstyrelsen konstaterar brister.

Ett av Transportstyrelsens uppdrag är att bedriva tillsyn. Att bedriva tillsyn innebär att myndigheten kontrollerar att de vi tillsynar följer de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar verksamheten.

Varför tillsyn

Vi har till uppgift att kontrollera att förarutbildningen och förarprövningen följer de regler som finns för sådan verksamhet. Körkortstagarna ska kunna erhålla en seriös utbildning och medborgarna samt näringslivet ska kunna förvänta sig att nya förare, via förarutbildningen, har förvärvat de kunskaper, erfarenheter och färdigheter som är nödvändiga för att bidra till en säker trafikmiljö. I vårt ansvar ligger också att skapa förutsättningar för sunda konkurrensförhållanden.

Urval för tillsyn

Vi arbetar till stor del med riskbaserad och indikationsstyrd tillsyn.

  • En riskbaserad tillsyn innebär ett systematiskt arbetssätt för att analysera, värdera och styra urvalet genom prioriteringar inom tillsynen. 
  • En indikationsstyrd tillsyn innebär att vi agerar efter inkomna synpunkter från exempelvis elever som inte är nöjda med sin utbildning.

Hur genomförs tillsyn

Transportstyrelsen kan genomföra tillsyn på följande sätt:

  • Genom anmälda eller oanmälda besök, där vi kommer ut och följer utbildningen, kunskapsproven eller förarprövningen.
  • Genom samtal, via exempelvis telefon eller i våra lokaler.
  • Genom kontinuerlig granskning av verksamhetsuppgifter gällande de som bedriver förarutbildning, anordnar kunskapsprov för förarbevis och förrättar förarprov. 

Om vi konstaterar brister

Om vi vid tillsyn konstaterar brister så får utbildare, anordnare av kunskapsprov för förarbevis och förarprövare möjlighet att åtgärda bristerna. För att säkerställa att bristerna åtgärdats genomför vi uppföljande tillsyn. 

Om bristerna kvarstår kan Transportstyrelsen komma att vidta ytterligare åtgärder. Det kan röra sig om varning, återkallelse av tillstånd eller återtagande av överlämnande att anordna kunskapsprov. Även godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare, trafiklärare och förordnande som förarprövare kan ifrågasättas.

Vad kostar tillsynen

Varje år betalas en avgift för tillsyn baserad på antalet lärare, förarprövare, provförrättare, behörigheter och tillstånd. Här kan du läsa mer om avgifterna:

Om Transportstyrelsen konstaterar brister vid tillsyn och behöver göra en uppföljande tillsyn för att säkerställa att bristerna åtgärdats, tar vi ut löpande timtaxa på 1400 kronor. Även avgift för restid och resekostnader tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!