Förarutbildning inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

För att en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning ska kunna rapportera genomfört förarprov och prov för yrkesförarkompetens behöver man vara ansluten till Transportstyrelsens e-tjänster för detta. På den här sidan har vi samlat det du behöver veta om regler för rapportering.

Ny version av stödmaterial

Version 4 av stödmaterial - Förarutbildning och förarprövning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på Skolverkets webbplats har nu publicerats.

Materialet riktar sig till huvudman, skolledare, lärare, förarprövare och YKB-utbildningsrapportörer. 

Länk till stödmaterialet hittar du under relaterad information på den här sidan. 

Tillgång till tjänsten för att rapportera förarprov och prov för yrkesförarkompetens

För att kunna använda vår e-tjänst att anmäla godkända förarprov och prov för yrkesförarkompetens måste skolan och användaren teckna ett avtal med Transportstyrelsen. Avtalet undertecknas både av den som ska använda tjänsten och skolans chef eller rektor. I avtalet förbinder man sig att följa de krav som vi ställt upp för tjänsten. Blanketten hittar du under relaterad information på den här sidan.

Rapportering av förarprov

Efter godkänt förarprov ska eleven rapporteras in till Transportstyrelsen. Provet registreras alltid med dagens datum. Via tjänsten kan du också kontrollera om eleven uppfyller kraven för att få genomföra ett förarprov samt se de prov som du har rapporterat till oss via tjänsten.

Rapportera förarprov

Rapportera slutförd yrkesförarkompetensutbildning

Efter slutförd yrkesförarkompetensutbildning ska eleven rapporteras in till Transportstyrelsen. Det görs i normalfallet av en anställd förarprövare hos skolan. Läs längre ner på sidan om vad som gäller gäller för skolor utan förarprövare. Läs mer om regler för rapportering.

Rapportera utbildning för yrkesförarkompetens 

Skolor utan egen förarprövare

I de fall skolan inte har en anställd förarprövare kan skolan i stället ha en rapportör för slutförd yrkesförarkompetensutbildning (YKB-utbildningsrapportör). Detta för att kunna rapportera in de elever till Transportstyrelsen som har slutfört de kurser som ligger till grund för yrkesförarkompetens.

När det gäller själva förarutbildningens innehåll, genomförande och dokumentation gäller dock samma krav, oavsett om skolan har en förar­prövare eller en YKB-utbildningsrapportör. Läs mer om regler för rapportering.

Läs mer i vår information angående rapportering av slutförd yrkesförarkompetens-utbildning, som finns under relaterad information på den här sidan.

Genomför fortbildning i praktisk körfärdighet

Vi vill påminna om att förarprövare  - utöver den fortbildning som ska ske vartannat år - också under varje femårsperiod behöver genomföra utbildning under minst 5 dagar, för att bibehålla den egna praktiska körfärdigheten. Detta gäller inte för förarprövare som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov.

Om denna utbildning inte sker och dokumenteras, kommer förordnandet att bli ogiltigt.

Läs mer i 4 och 6 kap. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:61) om förordnande att förrätta prov.

Regelsamling och stödmaterial

Transportstyrelsen har samlat alla regler för förarutbildning, förarprövning och rapportering av yrkesförarkompetensutbildning inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning i en regelsamling. Du hittar den på den här sidan under relaterad information. Skolverket och Transportstyrelsen har också tillsammans tagit fram ett stödmaterial för att tydliggöra och förklara de regler som gäller inom området. Du hittar stödmaterialet på Skolverkets webbplats.

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registrering av slutförd yrkesförarkompetensutbildning eller godkänt förarprov, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer vardagar mellan 08.00 och 16.30.

Anmäl förändringar i skolverksamheten

Om ni gör förändringar i er skolverksamhet ska ni omedelbart anmäla detta till Transportstyrelsen.

Förändringar ni gör kan bland annat påverka giltigheten för era rapportörer och förordnandet för era förarprövare, utifrån den ansökan som gjordes från början.

Några exempel på förändringar som ska anmälas är:

  • förändringar som påverkar huvudmannaskap
  • skolenhetsnamn
  • skolenhetskod
  • start av ny skolenhet
  • ihopslagning av en eller flera skolenheter
  • e-postadress till er kontaktperson.

Så här anmäler du ändringarna:

  1. Öppna dokumentet "Ändring av kontaktuppgifter för gymnasieskolor och vuxenutbildning". Det hittar du under relaterad information.
  2. Fyll i era ändringar och spara dokumentet.
  3. Gå till vårat kontaktformulär för Fråga om förarutbildning och bifoga dokumentet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!