Reflexer till cykeln

Under den mörka perioden av året är det extra viktigt att du som cyklar har rätt reflexer. Du som köper en ny cykel eller köper lösa reflexer till din cykel bör kontrollera att reflexerna är godkända. En reflex som inte är godkänd kan reflektera ljuset sämre.

Märkning av godkända reflexer

För att veta vilka reflexer som är godkända, kan du kontrollera att de är märkta som exemplen nedan.

Godkänd märkning av reflexer

 

Godkänd märkning av reflexer

X:et i märkningen står för en siffra som kan variera.

Märkningen betyder att reflexen är typgodkänd enligt ECE-reglemente 3, klass IVA som är en internationell standard.

Märkning av alternativ godkänd märkning

Ett exempel på en alternativ godkänd märkning är:

alternativ märkning av godkänd reflex

X:et i märket står för siffror som kan variera.

Om reflexen inte har märkningar som i exemplen ovan är de inte godkända att använda under mörkerkörning. En omärkt reflex kan reflektera ljuset sämre, ha sämre reflektionsvinkel, ha bristfällig fastsättning med mera. Man vet alltså inte hur bra den är jämfört med de typgodkända reflexerna.

Om reflexen har monterats på cykeln före 1 april 1986 gäller andra regler.

Risker med cykling utan godkänd reflex

Risken med att cykla utan godkänd reflex är att du kan bli inblandad i trafikolyckor på grund av du inte upptäcks av andra trafikanter. En annan risk är att du vid färd i mörker riskerar böter om reflexen inte uppfyller kraven.