Konkurrensutsatt fordonsbesiktning

Från och med 1 juli 2010 är fordonsbesiktningen i Sverige konkurrensutsatt. Det innebär att Bilprovningen inte längre har ett monopol inom området och att fler företag kan utföra besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon.

Omregleringen är en anpassning till den svenska huvudregeln att provning och kontroll ska utförs av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppas också att omregleringen kommer att skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna. Målet är längre öppettider, fler besiktningsstationer, fler företag, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Transportstyrelsen är den myndighet som utformar regler för den här verksamheten. Myndigheten kontrollerar att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. För detta tar Transportstyrelsen ut en tillsynsavgift.

Avgift för tillsyn besiktningsorgan

Har du frågor om ackreditering eller vill starta ett besiktningsföretag? Vänd dig då i första hand till Swedac.

Rapporter och PM om besiktningsmarknaden (senaste överst) 

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2024

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2023

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2022

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2023

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2023

Rapport om regeringsuppdrag: Förutsättningar för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning som kan förbättra luftkvaliteten

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2022

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2021

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2022

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2022

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2021

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2020

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2021

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2021

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2020

Rapportering av regeringsuppdrag om tillgänglighet till fordonsbesiktning i glesbygd

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2019

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2020

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2020

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2019

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2019

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2018

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2019

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2018

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2017

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2018

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2018

Rapport om kundmätning av fordonsbesiktningsverksamheten

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2017

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2017

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2017

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2016

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2016 

Rapportering av regeringsuppdrag om nulägesanalys av tillgängligheten för fordonsbesiktning

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2016 

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2016 

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2015 

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2015

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2015

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2015

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2014

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2014

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2014

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2014

PM om fordonsbesiktningsmarknaden 1 juli 2010 till och med 30 april 2014

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden för 2013

PM om fordonsbesiktningsmarknaden september till och med december 2013

PM om fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2013

PM om fordonsbesiktningsmarknaden januari till och med april 2013

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2012

Rapport om fordonsbesiktningsverksamheten 2011

Faktaruta

Transportstyrelsens uppdrag är beskrivet i Fordonslagen 2002:574 (2010:39) 5 kap. 3 a §.