Fordonsbesiktningsmarknaden 2019

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010.

Fordonsbesiktningsmarknaden 2019

Rapporten beskriver främst utvecklingen under 2019, men beskriver även utvecklingen över tid sedan omregleringen.

Utgiven 2020-09-01