Saluvagnslicens

Den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med fordon eller släpfordon kan ansöka om att få saluvagnslicens. Här finns information om licensen och hur du ansöker.

En saluvagnslicens kan tilldelas den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller släpfordon. Licens kan också tilldelas den som yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter eller är verksam inom biltestindustrin som främst bedrivs i norra Norrlands inland.

Licensen ger innehavaren rätt att under vissa förutsättningar köra oregistrerade och avställda fordon på svenska vägar. Licensen ger även innehavaren rätt att under samma förutsättningar köra oregistrerade och avställda fordon på vägar inom Norden.

Det är inte tillåtet att använda saluvagnslicens för andra typer av färder än sådana som har ett direkt samband med licensinnehavarens yrkesmässiga verksamhet. Syftet med licensen är att befria licensinnehavaren från omotiverade kostnader för fordonskatt och försäkringsavgifter.  

Du visar att du har en saluvagnslicens genom att en särskild saluvagnsskylt, en grön skylt med svarta tecken, hängs på fordonet som körs. Skylten ska vara placerad baktill på en bil, en motorcykel, en moped klass I eller ett släpfordon och framtill på en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon. Skylten ska vara väl synlig och hållas i sådant skick att den lätt kan avläsas. (Det är till exempel inte tillåtet att placera saluvagnsskylten i bakrutan.)

Saluvagnsskylt, 520 mm x 110 mm

Saluvagnskylt standard 

Det finns också skyltar som är tidsbegränsade och de har ett giltighetsdatum instansat i skylten.

Saluvagnsskylt standard med giltighetsdatum

Saluvagnsskylt för mc och moped klass 1

Saluvagnsskyltar för dessa fordonstyper har måtten 170 mm x 150 mm. 

Saluvagnsskylt MC

Saluvagnsskylt, 170 mm x 150 mm

Tidsbegränsad skylt.

Saluvagnsskylt MC med giltighetsdatum

Ansökan om saluvagnslicens

Ansökan om saluvagnslicens ska du göra på en särskild blankett från oss - Ansökan om saluvagnslicens.

Innan din ansökan prövas ska ansökningsavgiften betalas in. Se aktuell avgift för saluvagnslicens. Mer information finns på blanketten. 

Saluvagnslicensen gäller antingen tills vidare (permanent) eller kan tidsbegränsas om det finns särskilda skäl.