Fordonsbesiktning i glesbygd

Fordonsbesiktning i glesbygd

Transportstyrelsen har haft i uppdrag att analysera om besiktningsmarknaden kan förväntas tillgodose möjligheten att kontrollbesikta fordon i hela landet. Resultaten av analysen visar att tillgängligheten till fordonsbesiktning har förbättrats sedan omregleringen 2010. Tillgänglighetsförbättringarna har även kommit stora delar av glesbygden till del. Nedläggningen av Svensk Bilprovnings mobila besiktningsstationer ger negativa tillgänglighetseffekter för omkring 9 600 fordonsägare.

Utgiven 2021-01-15