Försöksverksamhet

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för olika typer av försöksverksamhet med fordon för att testa ny teknik. Testerna måste bedrivas på ett trafiksäkert sätt.

Transportstyrelsen utfärdar två typer av tillstånd för försöksverksamhet:

Vi tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd.