Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln och omfattar både svensk- och utlandsregistrerade fordon.

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Du kan se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i Mina sidor eller vår separata e-tjänst för trängselskatt. E-tjänsten gäller trängselskatt för både Göteborg och Stockholm.

Mina sidor – för privatpersoner

Du loggar in med e-legitimation.

Gå till Mina sidor

E-tjänst – för företag eller privatpersoner

Du loggar in med behörighetskod eller e-legitimation.

Trängselskatt - visa uppgifter

Om du har fordon registrerande på ett företag

Du som har fordon registrerade på ett företag har bara möjlighet att se begränsad information om passager i e-tjänsten - för ett fordon i taget. Du loggar in i e-tjänsten med hjälp av fordonets registreringsnummer och behörighetskod. Du kommer då kunna se passagedatum, ort, antal passager per dag och summa per dag. Du kan inte se exakta tidpunkter för passagerna, vilka betalstationer/kontrollpunkter där passager skett eller debiterat belopp per passage. 

Läs mer om trängselskatt för företag och organisationer

Betalning av trängselskatt

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

  • autogiro
  • e-avi (e-faktura via internetbank)
  • EDI (via peppolnätverket)
  • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  • digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda)

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt.

Tider och belopp för trängselskatt

Undantag för trängselskatt

Vid försenad och utebliven betalning

En tilläggsavgift på 500 kronor per fordon tas ut om betalningen inte finns bokförd i tid på Transportstyrelsens konto för trängselskatt.

Ett användningsförbud inträder om

  • fordonet har mer än 5 000 kronor i obetald trängselskatt (trängselskatt och påföljdsavgift), och
  • minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa skulle ha betalats.

Läs mer om fordonsrelaterade skulder och användningsförbud