Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln och omfattar både svensk- och utlandsregistrerade fordon.

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt. E-tjänsten gäller trängselskatt för både Göteborg och Stockholm.

Trängselskatt - visa uppgifter

Betalning av trängselskatt

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt.

Tider och belopp för trängselskatt

Undantag för trängselskatt

Användningsförbud

Ett fordon får inte användas (användningsförbud) om det finns mer än 5 000 kronor i trängselskatteskulder (trängselskatt och tilläggsavgift) för fordonet och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.

Vid ett eventuellt ägarbyte räknas inte de trängselskatter eller avgifter in i beloppet som den tidigare ägaren är betalningsskyldig för och som beslutas efter ägarbytet.

Användningsförbudet gäller tills dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats. Det gäller även om det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig. Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, infrastrukturavgift eller felparkeringsavgifter. För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Du kan kontrollera om ett fordon har användningsförbud i våra e-tjänster 

Bestämmelser om användningsförbud vid obetald och förfallen trängselskatt infördes den 1 januari 2015.