Export och tillfällig registrering

Om du ska sälja ett fordon till en privatperson eller ett företag i utlandet ska du anmäla att fordonet ska avregistreras på grund av export.

Vi rekommenderar att köparen ansöker om tillfällig registrering innan exporten då det är ett säkert sätt att få fordonet avregistrerat.

Läs mer om Tillfällig registrering

Om möjlighet saknas att ansöka om tillfällig registrering

Om köparen inte har möjlighet att ansöka om tillfällig registrering behöver vi få in följande till Transportstyrelsen:

  • Anmälan om avregistrering på grund av export
  • Handling som klart visar att fordonet varaktigt har förts ut ur Sverige
  • Fordonets registreringsskyltar

Anmälan om avregistrering på grund av export

Anmälan om avregistrering på grund av export till land utanför EU/EES ska göras på del 2 av fordonets senast utfärdade registreringsbevis.

Om fordonet har exporteras till land inom EU/EES kan anmälan istället göras på blanketten ”Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES” eller på en kopia av registreringsbeviset del 2 - framsida och baksida.

En handling som klart visar att fordonet varaktigt har förts ut ur Sverige

Det kan till exempel vara något av följande:

  • En kopia av ett utländskt registreringsbevis som utfärdats i mottagarlandet då fordonet registrerats där.
  • En skriftlig bekräftelse från mottagarlandets registreringsmyndighet på att fordonet är registrerat där.
  • En kopia på tullhandling som klart visar att fordonet har förtullats.
  • Ett intyg från en yrkesmässig transportör som visar att fordonet förts ut ur landet till ett annat namngivet land.

Exempel på handlingar som inte godkänns som intyg vid export är bland annat kvitton, fakturor eller köpeavtal. Sådana handlingar visar inte att fordonet har exporterats från Sverige.

Fordonets registreringsskyltar bifogas anmälan

  • Du kan vika skyltarna för att få plats med dem i ett kuvert
  • Glöm inte bifoga anmälan på registreringsbevisets del 2 eller blankett, och övriga intyg, läs mer i stycket ovan.
  • Skicka till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro

När anmälan är mottagen

När vi har fått in en fullständig anmälan enligt punkterna ovan avregistreras fordonet. Om något av dessa saknas kommer fordonet inte att avregistreras. Det innebär att fordonet finns kvar i det svenska vägtrafikregistret med säljaren som fortsatt registrerad ägare tills kraven är uppfyllda.

Säljaren är den som ansvarar för att ovanstående 3 delar blir insända till Transportstyrelsen. Observera att man både måste betala fordonsskatt och ha en trafikförsäkring för fordonet till dess det är avregistrerat, om det inte är avställt.

Enda sättet att få fordonet avregistrerat före det har lämnat Sverige är att ansöka om och få en beviljad tillfällig registrering på grund av export.

Flytt till ett annat EU- eller EES-land

Om du ska flytta till ett annat EU- eller EES-land och ta med ditt fordon, behöver du registrera ditt fordon i den andra medlemsstaten och därefter avregistrera det i Sverige.

Vid registrering i den andra medlemsstaten kan registreringsmyndigheten kräva in både del 1 och del 2 av registreringsbeviset för att intyga rätten att registrera fordonet.

Den andra medlemsstatens registreringsmyndighet ska meddela Sverige att fordonet är registrerat där. Om anmälan kommer in innan du själv har anmält avregistreringen, kan det fungera som ett underlag för Transportstyrelsen att avregistrera fordonet i Sverige.

Tänk på att det kan ta tid och att vissa medlemsstater ändå inte meddelar oss om registreringen. Därför är det viktigt att du ser till att Transportstyrelsen får en fullständig anmälan om export. Samma regler för anmälan gäller som om du sålt fordonet, se punkterna ovan.

För ytterligare information se Registrera bilen i annat EU-land - Your Europe (europa.eu).

Flytt till ett land utanför EU/EES

Om du ska flytta till ett land utanför EU/EES och ta med ditt fordon, behöver du göra en anmälan om avregistrering på grund av export. Samma regler gäller för den anmälan som om du sålt fordonet till en köpare som ska exportera fordonet till ett land utanför EU/EES, se punkterna ovan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!