Fordonsbesiktningsmarknaden 2020

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010.

Fordonsbesiktningsmarknaden 2020

Rapporten beskriver främst utvecklingen under 2020, men även utvecklingen över tid. Alla siffror och uppgifter kommer från Transportstyrelsen om vi inte skrivit något annat.

Utgiven 2021-09-21