Besiktning av fordon

Här kan du ta reda på vad som gäller för besiktning av ditt eller dina fordon.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir kontrollbesiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag. 

Besiktningsregler för olika typer av fordon.

Se besiktningsdatum för ditt fordon

Visa besiktningsdatum via registreringsnummer

Du kan även få reda på besiktningsdatum i

Mätning av förbrukning och utsläpp vid verklig körning

Uppgifter om förbrukning och utsläpp från personbilar och lätta lastbilar vid verkligen körning ska samlas in och rapporteras till EU-kommissionen. Insamlingen sker med hjälp av en förbrukningsmätare kallad OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter). I samband med en kontrollbesiktning kommer besiktningsföretaget att läsa av förbrukningsmätaren på uppgifter och överföra dem till Transportstyrelsen.

Fordon som omfattas är

  • personbilar från 2021
  • lätta lastbilar klass I från 2021
  • lätta lastbilar klass II och III från 2022,

och som är utrustade med system för övervakning av bränsle- och/eller energiförbrukning (OBFCM).

Fordonsägare kan vägra att uppgifterna samlas in

Du som fordonsägare kan vägra att dessa uppgifter samlas in från fordonet. Denna vägran ska du meddela både till fordonstillverkaren och till Transportstyrelsen.

Vill du veta mer?

Mer information om mätningen och insamligen hittar du på sidan Mätning av förbrukning och utsläpp från fordon vid verklig körning. Där kan du även läsa mer om hur du anmäler eller avanmäler din vägran att uppgifterna ska samlas in från ditt fordon. 

Information om besiktning

Det är besiktningsföretagen, inte Transportstyrelsen, som brukar skicka ut erbjudande om tid för kontrollbesiktning, men det finns inte något krav på att de måste göra det. Du är alltid själv ansvarig för att ditt fordon är besiktat i rätt tid, så om du inte får något erbjudande måste du själv kontakta ett besiktningsföretag för att boka tid för besiktning.

Information om godkända besiktningsföretag finns hos Swedac.

Körförbud

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till närmaste besiktningsstation.

Föreläggande

Om ditt fordon har sådana brister att det inte kan godkännas vid en kontrollbesiktning men bristerna inte heller är så pass allvarliga att du får körförbud, föreläggs du om efterkontroll. Du bör åtgärda bristerna snarast och inom en viss tid komma tillbaka för en efterkontroll. Om efterkontrollen inte genomförs inom bestämd tid, får fordonet körförbud.

Du kan också vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra en efterkontroll. Verkstaden åtgärdar bristerna och skickar in ett intyg till oss. Om intyget inte kommer i tid eller om intyget inte godkänns, får fordonet körförbud. 

Transportstyrelsen skickar inte ut besiktningsprotokoll. Om du vill ha en kopia på ett protokoll, ska du vända dig till det företag som har genomfört besiktningen.

Svenskregistrerade fordon måste kontrollbesiktas i Sverige. Fordon som finns utomlands under större delen av året (längre än 6 månader) ska registreras i det land där de befinner sig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!