Fordonsbesiktningsmarknaden 2022

Fordonsbesiktningsmarknaden 2022

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning av den omreglerade fordonsbesiktningsmarknaden. Rapporten beskriver främst utvecklingen under 2022, men även sedan omregleringen 2010.

Dnr: TSV 2023-1987.

Utgiven 2023-10-10