Fordonsbesiktningsmarknaden 2021

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och marknadsövervakning av fordonsbesiktningsmarknaden.

Fordonsbesiktningsmarknaden 2021

Alla siffror och uppgifter kommer från Transportstyrelsen om vi inte skrivit något annat.

Utgiven 2022-11-01