Statistik

Statistiken för besiktningsmarknaden bygger på antalet inrapporterade besiktningar till Transportstyrelsen i besiktningsformerna kontroll-, registrerings-, moped- och lämplighetsbesiktning. Statistiken innefattar inte Enskilt godkännande.

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2024

Vi publicerar statistik varje månad.

  Jan. Feb. Mars April Maj Juni
AB Svensk Bilprovning 23,62% 23,83% 23,86% 24,93% 24,92% 24,86%
Carspect AB 16,46% 16,31% 16,23% 15,44% 15,13% 15,72%
Besikta Bilprovning i Sverige AB 22,68% 22,99% 24,95% 25,46% 24,88% 26,05%
DEKRA Automotive AB 13,25% 13,81% 12,58% 11,68% 11,18% 10,74%
Fordonsprovarna i Kungälv AB 0,16% 0,16% 0,17% 0,16% 0,14% 0,16%
Fordonsprovarna i Väst AB 0,15% 0,18% 0,16% 0,15% 0,14% 0,14%
Fordonsprovarna Skåne AB   0,07% 0,11% 0,10% 0,12% 0,15%
Kiwa Inspecta AB 0,02% 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%
Opus Bilprovning AB 23,30% 22,22% 21,58% 21,68% 23,09% 21,82%
SMP Svensk Maskinprovning AB  0,15% 0,17% 0,12% 0,14% 0,13% 0,14%
YBB Ystad Bilbesiktning AB 0,21% 0,22% 0,22% 0,23% 0,24% 0,21%

 

Tidigare års marknadsandelar 

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2023

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2022

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2021

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2020

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2019

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2018

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2017 

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2016

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2015

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2014

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2013

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2012 

Marknadsandelar per besiktningsföretag 2011 

Procentsatserna presenteras med två decimaler. På grund av avrundning kan totalsummorna avvika från 100,00 %.

Underkännandefrekvens per län

Statistiken bygger på de kontrollbesiktningar som besiktningsföretagen rapporterar till Transportstyrelsen.

Kontrollbesiktning 2023

Kontrollbesiktning 2022

Kontrollbesiktning 2021

Kontrollbesiktning december 2021

Kontrollbesiktning september 2021

Kontrollbesiktning juni 2021

Kontrollbesiktning mars 2021

Kontrollbesiktning 2020

Kontrollbesiktning december 2020

Kontrollbesiktning september 2020

Kontrollbesiktning juni 2020

Kontrollbesiktning mars 2020

Kontrollbesiktning 2019

Kontrollbesiktning december 2019

Kontrollbesiktning september 2019

Kontrollbesiktning juni 2019

Kontrollbesiktning mars 2019

Kontrollbesiktning 2018

Kontrollbesiktning december 2018

Kontrollbesiktning september 2018

Kontrollbesiktning juni 2018

Kontrollbesiktning mars 2018

Kontrollbesiktning april 2013