En sjödag är en dag när sjömannen är i tjänst och fartyget är i drift, inklusive normala hamnuppehåll, om sjömannen befinner sig ombord.

En sjöman som tjänstgör på fler än ett fartyg under en dag får aldrig räkna en kalenderdag som mer än en sjödag.

Både på- och avmönstringsdagen får räknas, men inte ledighet eller restid.

Den tid då fartyget tagits ur drift för t.ex. varvsbesök eller uppläggning får inte heller räknas in i sjötiden.

För att få fram sjömånader delas antal dagar med 30