Betalningar från utlandet

IBAN kontonummer

Vid betalning via utländsk bank av avgifter gällande behörigheter, certifikat,
endorsements och sjöfartsbok skall nedanstående IBAN kontonummer användas.

Elektroniskt format IBAN SE6912000000012810117675
Pappersformat SE69 1200 0000 0128 1011 7675
SWIFT/BIC-kod DABASESX

Ärendets OCR-nummer skall alltid anges på betalningsmeddelandet.

Alla överföringsavgifter skall betalas av avsändaren.

Betalningsmottagare:
The Swedish Transport Agency
Finance Department
SE-601 73 Norrköping
Sweden

Bankkontakt:
Danske Bank
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!