Sjöfartsbok

En sjöfartsbok är en ID-handling för sjöfolk. Den är utformad som bok i passformat med en ID-sida och 30 sidor för notering om mönstring.

Är du svensk medborgare och arbetar på svenskt handelsfartyg i utrikesfart ska du ha en sjöfartsbok. Kravet på sjöfartsbok gäller samtliga utom intendenturpersonal på färjor inom Norden.

Sjöfartsbok kan inte utfärdas till utländska medborgare.

Sjöfartsboken är en fristående handling som för svenska medborgare utfärdas enligt ILO-konventionen. Den motsvarar inte ett pass och inte heller ett vanligt ID-kort.

Nu kan du ansöka om sjöfartsbok helt elektroniskt

Nu kan alla som är i behov av och uppfyller ställda krav för en sjöfartsbok ansöka om en sådan elektroniskt. Det innebär bland annat att man inte längre kommer behöva skriva ut blanketter eller gå till fotografen före en ansökan.

Detta möjliggör ett snabbt, enkelt och säkert ansökningsförfarande där all kommunikation med Transportstyrelsen sker elektorniskt.

För att upprätta och registrera en ansökan loggar du in på Mina sidor med elektroniskt bankID.  

Så här ansöker du om sjöfartsbok

Ansökan sker via Mina sidor för sjömän. Följ de instruktioner som framgår i tjänsten.

Logga in på Mina sidor

Har du ingen elektronisk legitimation går det att ansöka via pappersblankett. Tag kontakt med Transportstyrelsen för att få blanketten skickad till dig. Du kan också logga in på Mina sidor med ett lösenord för att kunna skriva ut blanketten. Följ instruktionerna på blanketten.

Intyg krävs för dig som inte är aktiv till sjöss

Om du som sökande saknar registrerad påmönstring i sjömansregistret under senaste 1,5 åren eller saknar en behörighet eller certifikat utfärdat de senaste 3 åren behövs ett intyg om att du ska tjänstgöra i befattning ombord på fartyg. Av intyget ska det tydligt framgå i vilken befattning du ska tjänstgöra och fartygets namn. Intyget ska laddas upp tillsammans med din ansökan på Mina sidor. Intygsgivare kan vara rederi som äger fartyget eller utbildningsanordnare.

Är du inte en aktiv sjöman enligt definitionen ovan kommer du bli anmodad att komplettera din ansökan med ett intyg som visar din aktivitet till sjöss. Detta är standardförfarande för alla som tjänstgör på icke svenskflaggade fartyg som inte rapporterar sjötid till Sverige

Handläggningstid

Om ansökan registreras via Mina sidor tar det cirka en vecka att få sin sjöfartsbok. Sjöfartsboken sänds per post endast till din folkbokföringsadress som rekommenderat brev med 14 dagars liggetid. Skulle du inte ha möjlighet att hämta ut din sjöfartsbok inom denna tid kan du kontakta Transportstyrelsen så skickas den på nytt. Inga extra avgifter debiteras för detta. Notera att du personligen måste hämta ut din sjöfartsbok hos ditt postutlämningsställe. För att få hämta ut din sjöfartsbok måste du uppvisa giltig legitimation.

Sker ansökan via pappersblankett är handläggningstiden ca 10 arbetsdagar räknat från den dag som ansökan är komplett.

Vid oförutsedda tekniska problem kan detta medföra längre handläggningstider. Med detta i beaktande rekommenderar Transportstyrelsen att ansöka i god tid.

Avgift

Avgiften betalas i förskott antingen genom en bankinbetalning med OCR-nummer eller med VISA eller Mastercard. Handläggningen påbörjas först när avgiften registrerats hos Transportstyrelsen. För aktuell avgift klicka här.

Giltighetstid

Sjöfartsboken gäller i 10 år från utfärdandedatum.

Utländska medborgare

Transportstyrelsen utfärdar inte sjöfartsbok för utländska medborgare. För utländsk medborgare är personens nationella sjöfartsbok giltig för tjänstgöring  på svenska fartyg.

Utländsk sjöman som behöver sjöfartsbok ska kontakta sin nationella sjöfartsmyndighet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!