Ja, du kan förnya din behörighet mot bakgrund av minst 180 dagars tjänstgöring i inre fart under de senaste fem åren på fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 och för begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart gäller fartyg från en längd om minst 6 meter. Det behövs också ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, inte äldre än två år.

Tjänstgöringen ska ha fullgjorts som fartygsbefäl respektive maskinbefäl eller i befattning som inneburit att biträda med maskinens skötsel och handhavande på fartyg om minst 75 kW. Tjänstgöringen ska vara fullgjord efter den senaste utfärdade behörigheten.

Har du en högre behörighet från början så kan den omvandlas till en behörighet för inre fart, dock högst fartygsbefäl klass VI inre fart.

Exempelvis kan en behörighet som sjökapten omvandlas till en fartygsbefäl klass VI inre fart.

De behörigheter som finns för inre fart är följande:

  • Fartygsbefäl klass VI inre fart
  • Fartygsbefäl klass VII inre fart
  • Fartygsbefäl klass VIII inre fart
  • Begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart
  • Maskinbefäl klass VIII inre fart


I behörighetsguiden kan du se vilka rättigheter de olika behörigheterna ger.