Färger för yrkesfartyg respektive fritidsbåtar

Båtbottenfärgerna på den svenska marknaden är uppdelade i färger avsedda för användning på yrkesfartyg respektive fritidsbåtar.

Fartygsfärger får inte användas på fritidsbåtar. Däremot är det tillåtet att använda fritidsbåtsfärger på yrkesfartyg, eftersom de innehåller mindre mängd aktiv substans.

De färger som är godkända av Kemikalieinspektionen har ett registreringsnummer och uppgift om vilken behörighetsklass färgen tillhör. Produkter som är märkta med behörighetsklass 3 får användas av alla och det krävs ingen särskild yrkesutbildning. Produkter märkta med behörighetsklass 1 eller 2 får bara användas yrkesmässigt.