Färger för båtar i insjöar och Bottniska viken

Insjöar och Bottniska viken räknas som extra känsliga vatten.

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i en sjö eller i Bottniska viken får endast alternativa metoder eller biocidfria färger användas. Det finns godkända färger, men de är inte klassade som bekämpningsmedel och hanteras därmed inte av Kemikalieinspektionen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!