Olika färger för östkusten respektive västkusten

Beroende på var båten huvudsakligen ska vara förtöjd finns det olika färger som är godkända att använda.

Risken för påväxt kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet, vilket leder till att påväxten är kraftigare och att det finns fler påväxtarter på västkusten än på östkusten. Kemikalieinspektionen tar vid bedömningen av båtbottenfärger särskild hänsyn när färgerna ska användas i Östersjön, eftersom detta hav räknas som en särskilt känslig miljö.

Kemikalieinspektionen fastställer villkor för bland annat i vilka områden en godkänd påväxthämmande bottenfärg får användas, beroende på miljöernas känslighet för färgernas giftverkan, påväxtens förekomster och tryck.

Så här lyder formuleringarna som används för båtbottenfärger för fritidsbåtar i nationella godkännanden:

  • Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten (från Örskär till Trelleborg).
  • Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska gränsen).
  • Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!