Vegetabiliska oljor

Sedan den 1 januari 2007 bedöms vegetabiliska oljor som miljöfarliga och får endast transporteras ombord på kemikalietankfartyg.

Transportstyrelsen kan dock medge undantag för vissa fartyg (NLS-tankfartyg) beroende på lasttankarnas placering. Torrlastfartyg som transporterar vegetabiliska oljor i djuptankar eller i särskilt anpassade tankar, kan också medges undantag för särskild fart.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!