Nya riktlinjer för blandningar av olja och biobränsle i bulk

Nya riktlinjer från 1 september 2011 för transport av blandningar av olja och biobränsle i bulk.
Riktlinjerna ersätter de interima riktlinjerna och trädde ikraft den 1 september 2011. 

IMO:s MEPC 62 har godkänt dokument  "2011 Guidelines for the  Carriage of Blends of Petroleum Oil and Bio-fuels". 

Krav på transporten har till grund volymerna av komponenter i blandningarna.

Produkter som innehåller

  • 75% eller mer olja ska transporteras i enlighet med kraven som ställs i annex I i MARPOL-konventionen;
  •  mer än 1% men mindre än 75% olja ska transporteras i enlighet med kraven som ställs i annex II i MARPOL-konventionen under de förutsättningar som framgår av de nya riktlinjerna;
  • mindre än 1% olja ska transporteras i enlighet med kraven som ställs i annex II i MARPOL-konventionen.

Blandning av komponenter får ske ombord endast när fartyg ligger i hamn eller vid terminal.

Det är fortfarande förbjudet att blanda olja och biobränsle ombord på fartyg under gång enligt MSC-MEPC.2/Circ.8.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!