IMDG-koden

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss.

Från och med den 1 januari 2020 är det version 39 av IMDG-koden som ska tillämpas i Sverige. De svenska föreskrifterna  som införlivar IMDG-koden (TSFS 2015:66) innehåller, till skillnad från tidigare föreskrifter, inte en konsoliderad utgåva av IMDG-koden på svenska. Istället föreskrivs att den senaste konsoliderade resolutionen MSC.406(96) och ändringsresolutionen MSC.442(99) samt tillhörande rättelser ska gälla som svenska föreskrifter. Version 39 av IMDG-koden finns till försäljning via svenska återförsäljare.

IMDG-koden består bland annat av följande delar:

  • Allmänna bestämmelser, definitioner och utbildning
  • Klassificering
  • Farligt godslista och bestämmelser för begränsade mängder
  • Förpacknings- och tankbestämmelser
  • Bestämmelser för avsändning
  • Konstruktioner och test av förpackningar, IBC:er, storförpackningar, UN tankar och vägtankfordon
  • Bestämmelser om transportåtgärder.

Transportstyrelsen kan i speciella undantagsfall medge individuella tillstånd från gällande bestämmelser i IMDG-koden, under förutsättning att säkerheten inte äventyras. Ansök om undantag från IMDG-koden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!