Sjöfartsseminarium 2022

Sjöfartsseminariet 2022 genomfördes den 21-22 september på Scandic Crown i Göteborg.

Temat för #sjösem22 var Hållbarhet där vi belyste tre dimensioner; den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. Detta genom intressanta föredrag med efterföljande paneldiskussioner. Nytt för i år var också att det genomfördes en workshop om hållbarhet. Mot bakgrund av de senaste årens turbulens i vår omvärld (covid-19, containerkrisen och det pågående kriget i Ukraina för att nämna några exempel) innehöll årets seminarium även ett block om totalförsvar. 

Program

Program med tider (pdf, 247 kB)

Talare, moderatorer och paneldeltagare (pdf, 1 mB)

Se Sjöfartsseminariet 2022 på Youtube

Presentationer

Totalförsvar – robust försörjning i händelse av kris: fungerande försörjningskedjor, vikten av en svensk fartygsflotta, och krigsplacering av sjöpersonal.

Presentation Föreläsare
Sjöfartens påverkan av kriget i Ukraina (pdf, 481 kB) Henrik Sandén, Transportstyrelsen
Hjälper eller stjälper sjöfarten de globala försörjningskedjorna? (pdf, 4,83 mB) Johan Woxenius, Göteborgs universitet
Säkerställande av fartygskapacitet för totalförsvaret (pdf, 971 kB)  Stefan Nohrénius, Försvarsmakten
Krigsplacering av personal hos företag (pdf, 528 kB) Emma Steen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Om kriget kommer… Sjöfarten, beredskapen och folkbesörjningen (pdf, 919 kB) Johan Schelin, Stockholms universitet
Vikten av en svensk handelsflotta och centrala åtgärder för fler fartyg under svenskflagg samt åtgärder för att säkerställa den maritima näringens långsiktiga kompetensförsörjning (pdf, 3,33 mB) Anders Hermansson, Svensk sjöfart

Säker och socialt hållbar sjöfart – hur når vi dit?

Presentation Föreläsare
Olycksstatistik inom yrkessjöfarten 2021 – och läget hittills 2022 (pdf, 1,08 mB) Mikaela Damsten och Patrik Jönsson, Transportstyrelsen
Loss Prevention – Social Dimension – Well-Being (pdf, 2,26 mB) Martti Simojokki, Alandia
Gemensam leverantörsaudit av bulkfartyg, för ökad säkerhet ombord (pdf, 664 kB) Sebastian Tamm, Responsible Shipping Initiative
Psykologisk trygghet – en förutsättning för fysisk säkerhet (pdf, 3,89 mB) Fredrik Forsman, Chalmers tekniska högskola

Sjöfartens klimatomställning – vad görs, vad behövs och hur ska det finansieras?

Presentation Föreläsare
Reglerna som ska få sjöfarten att ställa om – en överblick av pågående utveckling (pdf, 1,24 mB) Sofia Malmsten, Transportstyrelsen
Allvarlig talat - vad krävs för att nå klimatmålen? (pdf, 1,04 mB) Fredrik Larsson, Svensk sjöfart
Svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift (pdf, 1,86 mB) Inge Vierth, VTI och Selma Brynolf, Chalmers tekniska högskola
Gotland Horizon – Vätgas för en fossilfri sjöfart (pdf, 2,12 mB) Christer Bruzelius, Gotland Tech Development
Sjöfartsforskning – var står vi och vart är vi på väg? (pdf, 1,46 mB) Charlott Andersson, Trafikverket
Kalkylen måste gå ihop (pdf, 801 kB) Erika Persson, Transportstyrelsen
Grön kreditgaranti för sjöfarten (pdf, 1,10 mB) Åsa Larsson, Exportkreditnämnden
Grön kreditgaranti för sjöfarten (pdf, 1,39 mB) Jonatan Höglund, Furetank

Har du frågor?

Har du frågor om Sjöfartsseminarium eller förslag på ämnen, föreläsare m.m. kontakta oss på sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!