Bygga, köpa eller flagga in ett fartyg som är 5-15 meter

Om du ska bygga eller köpa ett fartyg som är mindre än 15 meter och som ska användas yrkesmässigt ska fartyget och verksamheten uppfylla de regler som gäller. Det är du som fartygsägare som själv kontrollerar och ansvarar för att fartyget är sjövärdigt och att din verksamhet är säker.

Vad du behöver göra

Med hjälp av en checklista kan du få en överblick över vad som behöver finnas på plats innan du börjar använda fartyget. Det är särskilt viktigt att du har kontrollerat att fartyget och utrustning uppfyller reglerna innan du börjar bygga eller köper ett fartyg. I broschyren "Yrkesfartyg med en längd av 5-15 m – Dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet" hittar du mer information om de punkter som framgår av checklistan.

Checklista (Word, 19 kB)

Broschyr: Yrkesfartyg med en längd av 5-15 m – Dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet

Regler

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart hittar du de regler som gäller. Reglerna är funktionsbaserade och du behöver verifiera att reglerna uppfylls. För att underlätta tillämpningen av dessa regler har Transportstyrelsen tagit fram kompletterande upplysningar. De kompletterande upplysningarna innehåller information som förtydligar innehållet i föreskriftens regler och allmänna råd samt information om lämpliga lösningar.

Regler för nationell sjöfart och kompletterande upplysningar

Registrering

Båtar som har en skrovlängd av minst 5 meter och som används yrkesmässigt ska registreras i det svenska fartygsregistret.

Fartygsregistret

Skeppsmätning

Fartyg som har en skrovlängd som är 12 meter eller mer och en skrovbredd som är 4 meter eller mer ska skeppsmätas. För ett nybygge är det är bra om mätningen påbörjas innan fartyget försetts med maskineri, isolering eller annat som kan försvåra invändig mätning. 

Skeppsmätning

Dokumentation

Tänk på att konstruktion, byggnation, material, utrustning, mm. behöver vara dokumenterad. Dokumentation är inte bara viktig när du bygger ett fartyg utan även om du köper ett befintligt fartyg. Fartygsägare behöver i olika sammanhang vissa att fartyget har en relevant säkerhetsnivå för den verksamhet som bedrivs, vilket ofta är svårt om dokumentationen inte är tillräcklig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!