Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter - dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet

De nya reglerna, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell trafik (TSFS 2017:26), som infördes 1 juni 2017 innebär bland annat att du som är fartygsägare har ett större ansvar för att systematiskt kontrollera och dokumentera att ditt fartyg är säkert och att din verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. Du behöver därför göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet och därefter själv se till att säkerheten fortlöpande kontrolleras.

I den här broschyren vänder vi oss till dig som har yrkesfartyg med en skrovlängd 5-15 meter.

Artikelnummer TSG 2018-4269. Utgiven av Transportstyrelsen 2019-01-18