Bilaga I-luftfartyg (ej amatörbyggnad)

Tillverkning av bilaga I-luftfartyg lyder under nationella krav, enligt BCL eller TSFS.

Informationen på den här sidan gäller endast tillverkning som INTE omfattas av EU-förordningen 2018/1139. Det handlar alltså om tillverkning utanför EASA:s regelverk, det vill säga bilaga I-luftfartyg som tillverkas av en godkänd nationell organisation, det vill säga ej amatörbyggnad.

Tillverkning inom auktorisationsbevis AUB 

Tillverkning av till exempel ultralätta (UL) luftfartyg kan ske av organisationer med ett nationellt auktoriseringsbevis (AUB) om organisationen har detta godkänt i sin handbok.

Endast ett fåtal AUB-tillstånd har ett godkännande för tillverkning.

Nya föreskrifterna TSFS

2021-01-01 utgavs Transportstyrelsen nya föreskrifter TSFS 2020:85, gällande för konstruktion, typ och modifieringsgodkännande samt godkännande av tillverkningsorganisationer för bilaga I-luftfartyg, (ej amatörbyggnad).

Kontakt

Tel. 0771-503 503
E-post luftfart@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  Norrköping

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!