Ändra luftfartygsindivid

Så här ansöker du om ändring av luftfartygsindivid i CAMO tillstånd

Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökan om revision av CAME  om luftfartygsindividerna finns med i CAME
  2. Organisationens Management of change och riskassessment
  3. Uppdaterad resursanalys
  4. Ansökan om revision av underhållsprogram (AMP)
  5. Kontrakt med verkstad godkänd enligt Del 145 (om CAMO är knuten till CAT och man inte har egen Del 145 verkstad)

Guider för vad som ska ingå i manualen för CAME, AMP & Underhållskontrakt finns på sidan Checklistor och manualexempel- fortsatt luftvärdighet.

Skicka ansökan till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  NORRKÖPING 

eller via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!