Signifikanta ändringar (Variations) för utfärdat 21G-tillstånd

En POA-organisation ansöker till den kompetenta myndigheten (Transportstyrelsen) om signifikanta ändringar. Sådana ändringar ska vara godkända av Transportstyrelsen innan de träder i kraft, och organisationen ska visa hur tillverkningen fortsatt överensstämmer med Del 21 kapitel G.

Signifikanta ändringar ska alltid uppdateras i organisationens handbok (POE), som också skall inskickas i samband med ansökan som förslag till ny utgåva.

Här hittar du ansökningsblanketter som du ska använda för att anmäla en ändring:

Blankett för redovisning av insända dokument Part 21

EASA blankett 51

EASA blankett 4

Ansökningar skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!