Tillverkning och amatörbyggnad

Tillverkning av luftfartyg och utrustning inom EU styrs främst av EU-regler, så kallade förordningar. För tillverkning av luftfartyg som inte EU reglerar, s.k. nationella luftfartyg, finns nationella föreskrifter i form av TSFS, Transportstyrelsens författningssamling. Här har vi samlat den regelinformation som du behöver för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Senaste regeländringarna
(Med reservation för felskrivning)       

Beslutad (adopted):           

 Gäller från:

Implement-eringstid:   

Regeländring

 


 

Tillverkningsföreskrifter för nationella luftfartyg som inte omfattas av  EU-reglering:

2020-11-30 2021-01-01   TSFS 2020:85 Transportstyrelsens föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer   

 

 


 

 


 


 

2017-07-11 2017-09-01   TSFS 2017:75. Rapportering av händelse inom civil luftfart
1998-11-20 1999-01-01  

LFS 1998:84
BCL M 5.2

MATERIELBESTÄMMELSER
FLYGMATERIEL AV SÄRSKILD ART
AMATÖRBYGGNAD AV LUFTFARTYG

Tillverkningsföreskrifter för luftfartyg som omfattas av EU:s förordningar
samt EASA:s beslut om AMC och GM:

2023-07-12 2026-02-22 2026-02-22

ED 2023/010/R,
AMC & GM till (EU) 2023/203 Annex I (AR), samt ändringar till domänspecifika AR.

 

2023-07-12 2026-02-22 2026-02-22

ED 2023//009/R,
AMC & GM till (EU) 2022/1645 Annex I D.OR, samt 2023/203 Annex II I.OR

 

2023-07-12 2026-02-22 2026-02-22

ED 2023/008/R
AMC & GM till Cover regulations i (EU) 2022/1645 och (EU) 2023/203.

 

2023-03-20 2023-05-26  

Förordning (EU) 2023-1028 

Korrigering av 748/2012
ändring av begreppet komplext luftfartyg

 

2022-10-27 2026-02-22  

Förordning (EU) 2023/203

ISMS B-regler

 

   


 

 


 

 

 


  


 


 

 
 

 


 
 

  


 


 


 


 


 

 

 


 


 
 

 
 
2022-12-16 2023-03-07  

ED Decision 2022/021/R

AMC och GM till Del 21, utgåva 2, gällande förordningarna (EU) 2022/201 och 2022/203

2022-07-19 2025-03-07  

Förordning (EU) 2022/1253

Rättelse av förordning (EU) 748/2012 gällande förordning (EU) 2022/201

2022-07-14 2022-10-16 2025-10-16

Förordning (EU) 2022/1645

Införande av system för hantering av informationssäkerhet (ISMS) för tillverknings- och konstruktionsorganisationer.

2022-07-28 2023-08-25 2023-08-25

Förordning (EU) 2022/1361

Införande av bilaga 1b (Del 21 Light) i förordning (EU) 748/2012.

Part 21 L B-paragrafer

2022-06-02 2022-08-25 2023-08-25

Förordning (EU) 2022/1358

om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av mer proportionella regler
för luftfartyg som används för sport- och fritidsflyg

Part 21 L A-paragrafer

2022-02-14 2022-03-07 2023-03-07

Förordning (EU) 2022/203

Ändring av ledningssystem och system för händelserapportering som ska inrättas av behöriga myndigheter och om rättelse gällande utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet.

2021-12-10

2023-03-07

 

2025-03-07

Förordning (EU) 2022/201

Ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller ledningssystem och system för händelserapportering som ska inrättas av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, samt förfaranden som tillämpas av byrån, och om rättelse av den förordningen

2021-07-14 2021-07-25  

ED Decision 2021/011/R AMC och GM till Del 21, utgåva
2, ändring 13

CS-34 — ändring 4
CS-36 — ändring 6
CS-CO2 — Utgåva 2
Införande av den senaste CAEP ändringen till ICAO Bilaga 16 Volymerna I, II, and III — CAEP/11

2021-05-27  

2021-05-29

2022-05-18

ED Decision 2021/007/R AMC och GM till Del-21
utgåva 2, ändring 12. AMC-20 — ändring 22

2021-04-07 2021-07-25   Förordning (EU) 2021/1088 uppdatering av hänvisningarna till miljöskyddskrav, möjlighet för tillverkningsorganisation att ansöka om undantag
 
2021-03-01 2021-03-01   ED Decision 2021/001/R AMC och GM till Del 21 — utgåva 2, ändring 11
 
2020-12-21 2021-05-18 eller
2022-05-18
  Förordning (EU) 2021/699 ändring och rättelse av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, tillverkning av delar som ska användas vid underhåll och beaktande av aspekter avseende åldrande luftfartyg vid certifiering
2020-06-24 2021-01-01  

ED Decision 2020/006/R

AMC-20 — ändring 18
CS-23 — ändring 5
AMC and GM till CS-23 — utgåva 3
CS-25 — ändring
CS-27 — ändring 7
CS-29 — ändring 8
CS-APU — ändring 1
CS-E — ändring 6
CS-ETSO — ändring 15  
CS-P — ändring 2
 
AMC och GM till Del 21 — utgåva 2, ändring 10,
Aircraft cybersecurity

 

2020-01-28 2020-03-24   Förordning (EU) 2020/570 om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller anpassning av regler om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar till förordning (EU) nr 1321/2014
2019-08-28 2019-08-28   ED Decision 2019/018/R AMC och GM till Del 21 — utgåva 2, ändring 9.
 
Design capability.
2019-03-12 2019-06-23 2020-03-23 Förordning (EU) 2019/897 ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller införande av riskbaserad kontroll av uppfyllelse i bilaga I och genomförande av miljöskyddskrav
 
2019-02-12 2019-02-12  

ED Decision 2019/003/R AMC och GM to Part 21 — utgåva 2, ändring 8.

ELA.

2017-12-14 2017-12-14  

ED Decision 2017/024/R AMC och GM till Del 21 — utgåva 2, ändring 7.

Changed products.

2016-04-25 2016-12-19  

ED Decision 2016/007/R AMC och GM till Del 21 — utgåva 2, ändring 6.

Changes to operational suitability data (OSD).

2016-01-16 2016-01-26  

ED Decision 2016/003/R AMC och GM till Del 21 — utgåva 2, ändring 5.

Noise certificates

2016-01-06 2016-01-26  

Förordning (EU) 2016/5 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av väsentliga miljöskyddskrav (CAEP 9)

2015-12-10 2015-12-10  

ED Decision 2015/026/R AMC och GM till Del 21 — utgåva 2, ändring 4.

Flight Testing.

2015-07-08 2015-07-08  

ED Decision 2015/016/R
AMC och GM till Del-21, utgåva 2, ändring 3.

AMC och GM till Del-M, ändring 12.

AMC och GM till Del-145, ändring 8.

CS-STAN, utgåva 1.

2015-06-30 2015-07-21 2016-01-01
2018-01-01
Förordning (EU) 2015/1039 om ändring av (EU) 748/2012 gällande Flight Testing.
2014-01-31 2014-01-31  

ED Decision 2014/007/R AMC och GM till (EU) 748/2012, utgåva 2, ändring 2.

Operational Suitability Data (OSD).

2014-01-28 2014-02-17  2016-12-19

Förordning (EU) 69/2014 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer.

2013-01-09 2013-01-29   Förordning (EU) 7/2013 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer
2013-01-28 2013-01-28  
ED Decision 2013/001/R AMC och GM till Del-21 utgåva 2, ändring 1.

2012-10-30 2012-10-30   ED Decision 2012/020/R AMC och GM till Del 21 utgåva 2.
2012-08-03 2012-09-10  
Förordning (EU) 748/2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!