Digitalisering av processen registerkontroll för luftfartsskydd

Transportstyrelsen hanterar cirka 12 000 ansökningar om registerkontroll för luftfartsskydd per år. I dagsläget sker all hantering i pappersform; ansökan, begäran om komplettering, framställan till Säkerhetspolisen, svar från Säkerhetspolisen, intyg på godkänd registerkontroll, avanmälan av registerkontroll etc. Detta förfarande är kostsamt både tidsmässigt och miljömässigt och detta vill vi förbättra genom att digitalisera hela processen.

Målet med digitaliseringen

Framförallt vill vi ta fram en förenklad och förkortad handläggning av registerkontroller både för externa och interna användare. Detta genom att erbjuda verktyg som minimerar möjligheten till felregistrering av ansökningar samt ta fram automatiserade flöden och registreringar, vilket även medför snabbare och säkrare överföring av info mellan Transportstyrelsen och externa parter.

Genom att skapa ett digitalt ansökningsformulär med tvingande fält så att inte nödvändig information uteblir och orsakar behov av komplettering samt med möjlighet till automatisk handläggning för ansökningar utan bilagor, kommer handläggningstiden minska betydligt för en stor del av ansökningarna.

I och med att processen blir digital kommer vi även att minska miljöpåverkan då vi sparar in på en stor mängd papper och frakt av brevpost.

Detta kommer att digitaliseras

Hela processen för registerkontroller inom luftfartsskydd blir digitaliserad; ansökan om registerkontroll, komplettering av ansökan, expediering av beslut och intyg på godkänd registerkontroll, avanmälan av registerkontroll etc.

Detta kommer inte att digitaliseras

Utfallen kommer dock fortsättningsvis att hanteras enligt gällande rutin, så dessa kommer inte att hanteras i REKON.

REKON - Transportstyrelsens IT-system för digital hantering av registerkontroller för luftfartsskydd

Initialt genomförde Transportstyrelsen en upphandling för att se om det fanns ett färdigt system på marknaden att använda oss av i digitaliseringen. Vi kom dock fram till att för att täcka alla behov så behöver vi bygga ett system på egen hand, vilket nu är ett pågående projekt på Transportstyrelsen i samarbete med referensgrupper bestående av personer som ska använda sig av det färdiga systemet.

Det nya IT-stödet har fått namnet REKON och kommer att introduceras för er löpande.

Hos de verksamheter som ansöker om registerkontroll finns föranmälda så kallade referenspersoner som Transportstyrelsen kommunicerar med. Dessa personer kommer att få en notifikation via mejl om att de har något att hantera eller ta del av i REKON och kan sedan logga in i systemet för att till exempel göra en komplettering av en ansökan eller skriva ut alternativt ladda ner och spara ett beslut eller ett intyg på godkänd registerkontroll etc.

Utländska aktörer

Utländska aktörer kommer initialt inte kunna använda sig av REKON eftersom inloggning förutsätter svenskt Bank-ID. För dem kommer ansökningsförfarandet inledningsvis att fortsatt hanteras i pappersform. Den befintliga ansökningsblanketten kommer dock att bytas ut i samband med införandet av det nya IT-systemet.

Lansering av REKON

Planerad starttid för REKON är den 10 april 2024. Ytterligare information om lanseringen kommer att förmedlas kontinuerligt.

Mer information

Introduktionen till REKON kommer att genomföras löpande. Informationen kommer att förmedlas såväl skriftligt som genom digitala eller fysiska möten.

Kontakt oss

Vid frågor kan du kontakta Transportstyrelsen via:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!