×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Formulär för klagomål enligt förordning EG Nr 1107/2006

Observera att klagomål gällande nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flyg inte hanteras av Transportstyrelsen. För mer information se: www.hallakonsument.se 

 

 

Steg 1 av 4

Jag som anmäler