Säkerhetskontroll på flygplatsen

Alla flygpassagerare måste genomgå en säkerhetskontroll. Här hittar du bland annat information om vad säkerhetskontrollen innebär, hur du förbereder dig inför den, samt vad som gäller vid köp av taxfreeprodukter efter säkerhetskontrollen.

Säkerhetskontrollen syftar till att hitta föremål som är förbjudna att ta med till så kallade behörighetsområden och ombord på flygplanet. Ett behörighetsområde är det område där passagerarna befinner sig efter säkerhetskontrollen och fram till att de går ombord på flygplanet.

Informationen på denna sida gäller för flygresan och säkerhetskontrollen vid resa från Sverige.

Tänk på detta innan säkerhetskontrollen

 • Att du har lagt dina behållare med vätskor i den återförslutningsbara påsen.
 • Om du har med dig flytande mediciner, barnmat eller dietmat ska de vara lätta att ta upp ur väskan, eftersom du ska visa upp dem i säkerhetskontrollen.
 • Dina medförda vätskor kommer att säkerhetskontrolleras tillsammans med handbagaget och barn- och dietmaten kan komma att säkerhetskontrolleras med teknisk utrustning avsedd för att säkerhetskontrollera vätskor.

Kontroll av boardingkort

För att passera säkerhetskontrollen måste du visa upp ditt boardingkort. Ett giltigt boardingkort får du efter att du har checkat in på en flygning. Om du saknar ett giltigt boardingkort medges du inte tillträde till området innanför säkerhetskontrollen.

Ditt boardingkort kan ha olika format, till exempel:

 • i pappersform,
 • i mobiltelefonen
 • på flygbolagskortet eller
 • på kreditkortet.

Säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage

När du passerar säkerhetskontrollen ska du:

 • visa upp din plastpåse med vätskor
 • visa upp flytande mediciner, barnmat och dietmat
 • ta av ytterkläder och kavaj
 • ta upp bärbara datorer och annan större elektronisk utrustning ur väskan.

Ditt kabinbagage, ytterkläder, kavaj och andra lösa saker lägger du på ett rullande band som passerar igenom en röntgenmaskin.

Därefter går du genom en metalldetektorbåge som reagerar för olika typer av metallföremål. Ta gärna av dig nycklar, mobiltelefon, mynt, bälten med mycket metall innan du går igenom bågen. Dessa föremål placerar du på bandet tillsammans med kabinbagaget.

Om du utlöser ett larm måste säkerhetskontrollanten ta reda på vad som har utlöst det. Det kan ske på flera sätt:

 • du kan få passera igenom bågen en gång till
 • en helt manuell kontroll kan genomföras
 • en kontroll med säkerhetsskanner kan göras

Manuell kontroll används även för att eftersöka förbjudna föremål som inte är av metall.

Som ett alternativ till att gå igenom en metalldetektorbåge kan du istället få ställa dig i en säkerhetsskanner för att avgöra om det finns föremål dolda på kroppen. Utrustningen tar inga foton utan markerar eventuellt misstänkta föremål på en skärm som visar en fiktiv figur dvs. det går inte att identifiera en person eller se några kroppsdelar. Den granskning som görs av bilden med den fiktiva figuren sker direkt vid kontrollen. De ställen som eventuellt markeras på den fiktiva figuren kontrolleras därefter manuellt.

Skulle det finnas misstankar om att en passagerare har med sig förbjudna föremål och den normala kontrollen inte är tillräcklig, kan en utförligare undersökning genomföras. Det görs då i ett avskilt utrymme.

Kontroll av spår efter explosiva ämnen

Utöver kontroll med röntgenutrustning kommer kabinbagage och passagerare att slumpvis väljas ut för säkerhetskontroll med så kallad Explosive Trace Detection (ETD). ETD-utrustningen kan upptäcka spår av explosiva ämnen genom att ett prov tas från handbagaget och innehållet i väskan, som till exempel datorer, läsplattor eller mobiler, eller från en persons kläder eller skor.

Den slumpvisa kontrollen lämnar inga spår eller skadar något, men den tar några minuter extra i säkerhetskontrollen. Om kontrollen inte ger något utslag kan du fortsätta direkt. Skulle utrustningen ge utslag kommer en ytterligare kontroll att behöva göras.

Personer som har metalldelar inopererade i kroppen

När en person med metalldelar inopererade i kroppen passerar säkerhetskontrollen kan det orsaka larm. Av naturliga skäl kan det vara svårt för säkerhetskontrollanten att avgöra vad som orsakat det larmet. Transportstyrelsen brukar rekommendera dessa personer att ta med sig ett läkarintyg eller motsvarande för att underlätta säkerhetskontrollen – det är dock inget krav från vår sida.

Taxfreevaror efter säkerhetskontrollen

Du får handla taxfreevaror och andra varor i affärer som ligger efter säkerhetskontrollen och ta med ombord, även om behållaren rymmer mer än 100 ml.

Du kan öppna vatten- och läskflaskor och liknande som du köpt efter säkerhetskontrollen som du vill konsumera under resan.

Har du handlat taxfree och ska byta flygplan under resan gäller speciella regler som du bör ta till dig för att inte riskera att du får lämna ifrån dig dina varor vid en ny säkerhetskontroll på en annan flygplats.

Säkerhetskontroll av incheckat bagage

Allt incheckat bagage som ska lastas ombord på ett flygplan säkerhetskontrolleras. Det sker vanligen genom att bagaget röntgas, men även andra metoder kan förekomma.

Om det vid en sådan säkerhetskontroll upptäcks ett misstänkt föremål, måste kontrollanten, precis som vid säkerhetskontrollen av passagerare, ta reda på vad som utlöst larmet.

Det kan ske med annan typ av utrustning eller i sista hand genom att öppna väskan. Den normala rutinen är då att du som passagerare blir ombedd att komma och öppna din väska.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!