Klagomål enligt förordning (EG) nr 1107/2006

Transportstyrelsen och Konsumentverket har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar funktionshindrade passagerare följs.

Konsumentverket ansvarar för ärenden som rör nekad ombordstigning (artikel 3 och 4 i förordningen).

Transportstyrelsen ansvarar för övriga ärenden (artikel 5 till 12 i förordningen)

Så här anmäler du till Transportstyrelsen

För att Transportstyrelsen ska kunna utreda och ta ställning till din anmälan behöver vi ha viss information. Tänk på att anmälan ska innehålla

  • ditt namn
  • din postadress
  • ditt telefonnummer.

Anmälan ska dessutom innehålla

  • vem du anmäler (flygbolag alternativt flygplats)
  • vad som har hänt
  • när det hände
  • varför du gör en anmälan till Transportstyrelsen
  • på vilket sätt du upplever att förordningens krav inte uppfyllts
  • uppgifter om resan (beställningsdatum, flygnummer, datum, avreseort, resmål)
  • skriftlig bevisning om det finns (bifoga gärna denna).

Anmäl på en blankett eller i ett digitalt formulär

Vill du använda formuläret skickar du din anmälan digitalt via denna webbplats. Gå till det digitala formuläret för klagomål enligt förordning (EG) nr 1107/2006t.

Vill du använda du blanketten skickar du din anmälan via vanlig post till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Gå till blanketten för klagomål enligt förordning (EG) nr 1107/2006.

Allmän handling

Din anmälan kommer att diarieföras och hanteras av Transportstyrelsen som är en statlig myndighet.

Det innebär att det du skickar till oss, oavsett om du skickar det med e-post, vanlig post eller fax, blir en offentlig handling som registreras och sparas i vårt diarium.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!