Om du är missnöjd med din resa

Vilka rättigheter personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet har styrs enligt förordning (EG) nr 1107/2006.

Transportstyrelsen och Konsumentverket har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar funktionshindrade passagerare följs.

Om du anser att förordningens krav inte uppfyllts, ska du i första hand kontakta flygplatsen eller flygbolaget, beroende på vad som hänt. Om du inte vet vilket flygbolag du har rest med kan du klaga till researrangören. Om du inte anser dig ha fått rätt efter din första anmälan kan du kontakta Transportstyrelsen eller Konsumentverket.

Konsumentverket och Transportstyrelsen ansvarar för olika områden

Konsumentverket ansvarar för ärenden som rör nekad ombordstigning (artikel 3 och 4 i förordningen).

Transportstyrelsen ansvarar för övriga ärenden (artikel 5 till 12 i förordningen)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!