Stängt luftrum

Transportstyrelsen har stängt det svenska luftrummet för rysk luftfart efter regeringens beslut. Det innebär att inga ryska flygbolag tillåts flyga i det svenska luftrummet.

Beslutet är fattat mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina. Övriga EU-länder har också förbjudit ryska flygplan att trafikera EU. Förbudet gäller från och med den 28 februari.

Hur går det till att stänga ett lands luftrum, hur kontrolleras ett förbud och hur vanligt är det? Här har vi samlat frågor och svar om stängda luftrum.

Vad innebär det att EU stängt luftrummet för Ryssland?

EU har gemensamt beslutat om sanktioner mot Ryssland. Bland annat innebär det att flygplan som är registrerade i Ryssland eller som ägs eller kontrolleras av ryska företag eller privatpersoner inte kan flyga över något EU-medlemsland. Det finns undantag för nödsituationer som kan medges efter ansökan till Transportstyrelsen för svenskt luftrum.

Hur förmedlas beslutet till ryska flygbolag?

Inom luftfarten finns ett informationssystem som används för att t.ex. meddela besättningar om information som de måste förhålla sig till för den planerade flygningen man tänker genomföra. Transportstyrelsen och andra medlemsländer har publicerat information om flygförbudet i det systemet så att det är tillgängligt för alla.

Vad gör Transportstyrelsen för att kontrollera att förbudet efterlevs?

Eurocontrol är en organisation som hanterar och koordinerar flygningar i europeiskt luftrum. För att kunna genomföra en flygning behöver besättningen lämna en så kallad färdplan som ska anmälas till Eurocontrol. I det här fallet kommer Eurocontrol inte att acceptera några färdplaner från ryska operatörer och därmed kan inte flygplanen få tillstånd att flyga i till exempel svenskt luftrum.

Vad händer om ett ryskt plan ändå skulle landa på en svensk flygplats?

Det är osannolikt att ett ryskt flygplan skulle landa i Sverige. Dels för att färdplanen inte kommer att accepteras, dels för att flygledare kommer att neka ryska flygplan ett så kallat färdtillstånd till Sverige.

Tillåter vi ryska flygplan att nödlanda i Sverige om man begär det?

Ja, det finns undantag i sanktionsreglerna som medger hantering av nödsituationer.

Hur vanligt är det att ett land stänger av sitt luftrum?

Ytterst ovanligt, men det har hänt till exempel under vulkanutbrotten på Island 2010. Då stängdes luftrummet av flygsäkerhetsskäl.

Hur blir det med ryska medborgare som befinner sig i Sverige om de inte kan ta sig hem?

Det råder inget förbud för ryska medborgare att vistas här på grund av sanktionerna. Det kommer inte att gå att flyga direkt till Ryssland från ett EU-land. Det finns dock undantag i sanktionsreglerna för humanitära flygningar och ambulansflygningar som kan medges efter godkännande av myndigheter.

Hur många flygavgångar påverkas?

De flygningar som sker från Sverige till Ryssland är inte så många. Aeroflot flyger till Arlanda och de avgångarna är stoppade.

Hur flyger man till exempelvis Japan om Ryssland stängt sitt luftrum?

Det är heller inte tillåtet att använda ryskt luftrum för europeiska flygbolag att flyga till t.ex. Japan och Kina. Sådana flygningar behöver i så fall flyga runt Ryssland den södra vägen vilket är en klart längre sträcka än att flyga över Ryssland dit.

Vem beslutar om nya flygrutter?

Det är flygbolagen som avgör vilka tillgängliga flygrutter de vill använda.

Är det säkert att flyga när det pågår ett krig i Europa och det råder begränsningar i luftrummet?

Ja det är lika säkert som innan. Det har tagits åtgärder för att flytta flygtrafiken till områden som inte berörs av krigszonerna. Det är också som alltid en kontinuerlig övervakning av både flygtrafiken och händelseutvecklingen med beredskap för att vidta åtgärder om det skulle behövas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!