Implementering av (EU) 2017/373

Den 2 januari 2020 började nya krav att gälla för leverantörer av flygtrafiktjänster samt myndigheter som gör tillsyn av dessa leverantörer.

De nya kraven medför att fler tjänster än i dag behöver certifieras. Certifikat kommer att krävas för tjänsterna ATS, CNS, MET, AIS, ASM, ATFM, DAT samt FPD/ASD.

 


Förordningen är uppdelad i annex där kraven för varje tjänst finns angivna. Annex III är gemensam för alla tjänsterna.

Förordningen består av IR (implementing rules) med annex samt AMC (applicable means of compliance) och GM (guidance material). Dessa tillsammans beskriver vilka krav som ska följas (IR med tillhörande annex), hur man lever upp till kraven (AMC) samt ytterligare beskrivning av hur man kan göra för att omhänderta kraven (GM – som inte är bindande som de övriga delarna).

Transportstyrelsen etablerade ett antal arbetsgrupper tillsammans med marknaden för att gemensamt förbereda sig inför implementeringen av förordning 2017/373 som trädde i kraft den 2 januari 2020.
Deltagare i dessa arbetsgrupper är certifierade leverantörer samt leverantörer som ansökte om certifikat under perioden 2018–2019.

Om du har frågor till Transportstyrelsen gällande förordning 373 så ska dessa mejlas till adressen: 373@transportstyrelsen.se.
Projektledare hos Transportstyrelsen är Simone Tuft.

Alla frågor och svar som kommer in till Transportstyrelsen kommer att publiceras på en FAQ-sida.

De presentationer som hölls vid möten med arbetsgrupperna finns att ta del av här intill.